တံတားေဆာက္လုပ္ေရး ဂိမ္း Offline

တံတားကို မိမိကိုယ္တိုင္အဆင့္ဆင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးရမယ့္ ေဆာက္လုပ္္ေရးဂိမ္း
အင္တာနက္မလိုဘဲ ေဆာ့ကစားရမႇာျဖစ္ပါတယ္။
ရုပ္ထြက္လဲေကာင္းပါတယ္ File size 41.29 MB
ဂိမ္းဝါသနာရွင္မ်ား ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူေဆာ့ကစားနိုင္ပါတယ္။