မိမိဖုန္းက OTG Drive Stick သံုးလို့ရလား မရလား စစ္ေဆးနည္း

မိမိဖုန္းက OTG Drive Stick သံုးလို့ရလား မရလား စစ္ေဆးနည္း


OTG Stick ဆိုတာဟာ ဖုန္းရ့ဲ USB အေပါက္မွတစ္ဆင့္ Data မ်ားကိုဖုန္းအတြင္း သြင္းနိုင္ထုတ္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီးအသံုးျပဳရတာ USB Memory Drive Stick တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ယင္ OTG Stick တိုင္းတြင္အသံုးျပဳ ခြင့္မရေသာေၾကာင့္ မိမိဖုန္းတြင္ အသံုးျပဳ နိုင္မလားဆိုတာကို စစ္ေဆးနိုင္တ့ဲ မိုဘိုင္း App ေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ OTG Stick ရ့ဲပံုစံေတြကအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္...ယင္ OTG Stick အားမိမိဖုန္းနွင့္ကိုက္ညီမွသာ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳ ၾကရန္တိုက္တြန္းပါတယ္။
မိမိဖုန္းတြင္ အသံုးျပဳ ခြင့္ ရ/မရ ကိုစစ္ေဆးရန္ ေပးထားတ့ဲ Link မွေဆာ့၀ဲလ္ေလးကိုေဒါင္းျပီး ေဆာ့၀ဲလ္အတြင္းရွိ Check now! ကိုနွိပ္ပါက Yes! OTG is supported on this device. လိုသာျပခ့ဲရင္အသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ေဆးရမည့္ App ေလးကိုေတာ့ေအာက္မွာရယူနိုင္ပါတယ္။

မည္သည့္ဖုန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားက အသံုးျပဳနိုင္လဲဆိုတာကို
www.sandisk.com/dualdrive မွာ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္ပါတယ္။


 


Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top