အသစ္ထြက္လာတဲ့ Pokémon GO v0.41.4 Apk ဗားရွင္း New

Pokémon GO v0.41.4 ဗားရွင္းအသစ္ကို Update ျပဳလုပ္နိုင္ပါျပီ။
Pokémon GO ခ်စ္သူေတြတြက္ Otcober 12 ရက္ေန ့အသစ္ထြက္ရွိလာတာျဖစ္ပါတယ္။
ေအာက္ပါလင့္ကေန အလြယ္တကူေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။

Update On, October,12,2016
Update Version, Pokémon GO v0.41.4
File Size,77.0 MB

Pokémon GO v0.41.4 အား ေဒါင္းယူရန္