ဖုန္း SIM Card အားလံုးကို မွတ္ပံုတင္နိုင္မည့္ All SIM Register ေဆာ့၀ဲလ္

မိမိသံုးေနတ့ဲ ဆင္းကဒ္ကို အလြယ္တကူ မွတ္ပံုတင္နိုင္တ့ဲ ေဆာ့၀ဲလ္ေလးပါ။
ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူျပီး ဆင္းကဒ္ေတြကို မွတ္ပံုတင္လို့ရပါျပီ။