ဖိုင္ Size ၾကီးတ့ဲ ဗီဒီယိုေတြကို ဖိုင္ Size ေသးေသးေလးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္နည္း

ဖိုင္ Size ၾကီးတ့ဲ ဗီဒီယိုေတြကို ဖိုင္ Size ေသးေသးေလးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္နည္း


1GB ေလာက္ရွိတ့ဲ Video File ေတြကိုေတာင္ 300MB ေလာက္ထိ ဖိုင္ Size ေသးေသးေလးျဖစ္ေအာင္လုပ္နိုင္ပါတယ္။
အသံုးျပဳနည္းကိုပံုထဲမွာ ၾကည့္ျပီး ေဆာ့ဖ္၀ဲကိုေအာက္မွာေဒါင္းယူပါ။

Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top