ဖုန္းျဖင့္ Zip ဖိုင္ေတြ RAR ဖိုင္ေတြကို ျဖဳတ္နည္း ျပန္ခ်ဳပ္နည္း


ဖုန္းထဲကေန Data ဖိုင္ေတြကို မိမိကိုယ္တိုင္ Zip ခ်ဳပ္လို့ ျဖဳတ္လို့ရမည့္ ေဆာ့၀ဲေလးပါ။Zip ခ်ဳပ္တာကေတာ့ ဖုန္းထဲက ဖိုင္ေတြအမ်ားၾကီးကို ဖိုင္တစ္ခုထဲျဖစ္ေအာင္လုပ္လိုက္တ့ဲသေဘာပါ။ Zip ေျဖတာလည္း အလားတူပါဘဲ Zip ဖိုင္တစ္ခုကိုေျဖလိုက္ရင္ ဖိုင္ေတြအမ်ားၾကီးျဖစ္လာမယ္။ ကြန္ပ်ဴတာေတြမွာဆိုရင္ Zip ခ်ဳပ္ Zip ေျဖရတာအလြန္လြယ္ကူပါတယ္။ ဖုန္းထဲေန Zip ျဖဳတ္ Zip ခ်ဳပ္မို ့တြက္ App ေလးတစ္ခုကိုသံုးေပးရပါတယ္။ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ဖုန္းေတြမွာေတာ့ My File ထဲကေန အသံုးျပဳလို့ရေနပါျပီ။
 ဖုန္းထဲကေန Zip ဖိုင္ေတြကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ၾကမယ္ ကိုယ္တိုင္ Zip ေျဖတတ္ခ်င္တ့ဲ User မ်ားတြက္ ေလ့လာနိုင္ပါျပီ။
ေဆာ့၀ဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ