ဖုန္းေလးေနတ့ဲသူေတြတြက္ 1Tap Cleaner (Cache, History) 2.87 APK

ဖုန္းေလးလံေနတာကိုေပါ့ပါးသြားေစမယ့္ Apk ျဖစ္ပါတယ္။
မိမိဖုန္းဟာ အင္တာနတ္သံုးတာမ်ားတ့ဲအခါ ေလးလံျခင္းနွင့္ Application ေတြကိုသံုးစြဲျပီး ယင္ App ေတြရ့ဲ အမိွုက္ေတြနဲ ့ ဖုနး္မယ္မိုရီ ျပည့္ေနရျခင္းေတြေၾကာင့္ ဖုန္းဟာအလြန္ေနွးေကြးျပီး အသံုးျပဳတာစိတ္ညစ္ေနပီဆိုရင္ေတာ့ ယခု App ေလးကိုဖုန္းထဲမွာထည့္ထားျပီး ဖုန္းကိုေလးလံေစတ့ဲ အမွိုက္ေတြနဲ ့မာမိုရီေတြကိုစစ္ထုတ္ဖို ့ ယင္ App ထဲက Clear all ကိုနွိပ္ျပီး ရွင္းလင္းနိုင္သလို တစ္ခုခ်င္းစီကိုလည္း Clear နွိပ္ျပီး ရွင္းလင္းနိုင္ပါတယ္။
ဒီလိုေပးျခင္းျဖင့္ မိမိဖုန္းဟာ အျမဲတမ္းေပါ့ပါးျပီး ျမန္ဆန္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

1tap Cleaner ဗားရွင္းအသစ္ ေဒါင္းယူရန္