မိမိဖုန္းကို လာကိုင္တ့ဲသူေတြကို ဓာတ္ပံုရိုတ္ျပီးဖမ္းေပးနိုင္တ့ဲ PhoneSpy: Secret Camera 1.21 APK


သင့္ဖုန္းကို လာဖြင့္တ့ဲသူေတြရဲ႕ ပံုေတြကို ေအာ္တိုဓာတ္ပံုရိုတ္ေပးတ့ဲ အသံုး၀င္တ့ဲေဆာ့ဝဲလ္တစ္ခုပါ။
ဓာတ္ပံုကေတာ့ ဖုန္းမာမိုရီထဲေရာက္ေနပါလိမ့္မယ္။
သင့္ဖုန္းကို တစ္စံုတစ္ဦး ခိုးသြားပါအံုး အ့ဲဒီခိုးသြားတ့ဲ သူက သင့္ဖုန္းကိုဖြင့္လိုက္တာနဲ႕ သူ ့ရဲ႕ပံုကို Dropbox ဆိုတ့ဲ သင့္ရဲ႕ Online Store ထဲကို ေအာ္တိုတင္ေပးလိုက္ပါမယ္။
ဒါဆို သင္ Dropbox Account ကို၀င္ထားဖို ့လိုပါလိမ့္မယ္။
ဒီနွစ္ခ်က္နဲ႕တင္ သင့္ဖုန္းတြက္လံုျခံဳေနပါျပီ
အသံုးျပဳနည္းကို ပံုေလးေတြနဲ လက္ေတြ႔ျပသထားပါတယ္။
ေဆာ့၀ဲအားေဒါင္းယူရန္