ဗီဒီယို တည္းျဖတ္ခ်င္သူမ်ားတြက္ တလြယ္တကူ တည္းျဖတ္ေပးနိုင္မည့္ ZeoRing - Ringtone Editor

ဗီဒီယို တည္းျဖတ္ခ်င္သူမ်ားတြက္ အလြယ္တကူ တည္းျဖတ္ေပးနိုင္တဲ့ Application ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိလိုအပ္ေသာ ဗီဒီယိုေတြကို ျဖတ္ညွပ္ျခင္း၊ ဗီဒီယို အပိုင္းအစမ်ားကိုဆက္ျခင္း၊ စာေရးျခင္း စတာေတြကို အသံုျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ File size 15.7 MB Android Os 2.3.3+ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ လိုအပ္သူမ်ား ေအာက္ကလင့္မွာ စမ္းသပ္အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္