အမည္းေရာင္Black Color ေလးနဲ ့ Facebook Messenger Apk

 


Blacck Messnger App for Android Apk ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ facebook messenger ကို အေရာင္ေနာက္တစ္မ်ိဳးနဲ ့ေျပာင္းသံခ်င္တဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္
facebook messener အမည္းေရာင္Black Color ေလးနဲ႔သုံးစမ္းၾကည္ရေအာင္ လိုအပ္ရင္ေတာ့
ေအာက္မွာ Download ျပီးသုံးၾကည္႔ပါ....
Download Apk File