ေနာက္ထပ္စာလံုးလွေဖာင္ေလးတစ္ခုပါ.

ေနာက္ထပ္စာလံုးလွေဖာင္ေလးတစ္ခုပါ..
႐ွာေတြ႔လို႔တင္ေပးတာ...
ေအာက္မွာေဒါင္းယူ ၿပီးအသုံးျပဳႏိူင္ပါတယ္...
(1)  Phone Setting 
(2) Display
(3)  FontStyle

အခု ေပးတဲ့ေဖာင္ကို ခ်ိန္ၿပီးအသုံးျပဳႏိူင္ပါၿပီ..
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ....
Ref: သရက္အုပ္ သားေလး