ဖုန္းအားျပည့္တာနဲ ့အခ်က္ေပးမယ္ ဖုန္းအားသြင္းထားစဥ္ အခိုးမခံရေအာင္ ကာကြယ္ထားမယ္

ဖုန္းအားျပည့္တာနဲ ့အခ်က္ေပးမယ္ ဖုန္းအားသြင္းထားစဥ္ အခိုးမခံရေအာင္ ကာကြယ္ထားမယ္

ေဆာ့၀ဲတစ္ခုထဲနဲ ့နည္းလမ္းႏွစ္ခုကိုအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။
အားျပည့္ရင္လည္း အခ်က္ေပးေစမယ္။ အားသြင္းၾကိဳးကို မိမိမသိဘဲ သူမ်ားခိုးျဖဳတ္ရင္လည္း ေၾကာက္စရာအသံျဖင့္အခ်က္ေပးလာမယ္။
အသံုးျပဳနည္းကို ပံုေလးေတြနဲ ့လက္ေတြ ့ရွင္းျပေပးလိုက္ပါတယ္။
သံုးရမယ့္ ေဆာ့၀ဲကိုေတာ့ ဒီမွာေဒါင္းယူပါ
Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top