၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိမည့္ ဖုန္းမ်ားတြင္ iris scanner ပါဝင္လာဖြယ္ရွိ

Samsung ၏ Galaxy Note 7 တြင္ iris scanner ပထမဆုံး ပါဝင္ေသာ စမတ္ဖုန္း ျဖစ္သည္။ Apple ၏မ်ိဳးဆက္သစ္ iPhone တြင္လည္း iris scanner ပါဝင္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေကာလာဟလ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိသည့္ ဖုန္းမ်ားတြင္ iris scanner မ်ား ပါဝင္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း Qualcomm ၏ အႀကီးတန္း လုံၿခဳံေရးႏွင့္ machine learning ဒါ႐ိုက္တာ ဆိုင္ေခ်ာင္ဟူရီက ခန္႔မွန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ကုိယ္ေရ အခ်က္အလက္ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ လုံၿခဳံေရး အေပၚ စိုးရိမ္မႈ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းသစ္မ်ား ရွာေဖြေနသည္။ မ်က္လုံးျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ဖုန္းကုိဖြင့္လာႏိုင္ပါက password မ်ားမွာ အတိတ္မွ အရာမ်ား ျဖစ္လာမည္ဟု ေခ်ာင္ဟူရီက အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Qualcomm ၏ Snapdragon ပ႐ိုဆက္ဆာသည္ Samsung ၏ iris-scan နည္းပညာတြင္ အစိတ္အပုိင္းႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္သည္။ Snapdragon 820 တြင္ မ်က္စိအေျခခံ authentication လုံၿခဳံမႈကုိ အသုံးျပဳထားသည္။
Iris scanner မ်ားသည္ ဖုန္း ၏ေရွ႕ကင္မရာကို အသုံးျပဳ၍ မ်က္လုံးမ်ားကုိ စစ္ေဆးၿပီး password အျဖစ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လုံၿခဳံစြာ သိမ္းထားႏိုင္သည္။ အကယ္၍ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္းကုိဖြင့္ရန္ သုံးစြဲသူ၏ မ်က္လုံးမ်ားကုိ အသုံးျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။
Ref: Internetjournalmedia