မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ LastPass Password Manager

အြန္လိုင္း အေကာင့္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ထားသူမ်ားအတြက္ Username or Email နဲ႔ Password အားလံုးကို မွတ္သားထားဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ကူပါဘူး။ Username, Password အားလံုးကို အလိုအေလွ်ာက္ မွတ္သားေပးႏုိင္တာက LastPass ဆိုတဲ့ Password Manager App ျဖစ္ပါတယ္။ LastPass က Username, Password မ်ားကို မွတ္သားေပးႏိုင္ရံုသာမက Login Form မ်ားမွာ အလိုအေလွ်ာက္ ျဖည့္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ Login Form မ်ားကို အလိုအေလွ်ာက္ ျဖည့္ေပးရာမွာလည္း ဘေရာက္စာမ်ားမွာသာမက Apps မ်ားမွာလည္း ျဖည့္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေဖာက္ထြင္းရခက္ၿပီး အားေကာင္းတဲ့ Password မ်ားကို ဖန္တီးေပးႏုိင္တဲ့ Password Generator အျပင္ ကိုယ္ပိုင္ ဘေရာက္စာနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ ကီးဘုတ္လည္း ပါရွိပါတယ္။
LastPass ကို ပီစီမ်ားမွာသာမကဘဲ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ပါ Apps မ်ားျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး Username, Password မ်ားကို Sync လုပ္ေပးႏုိင္တာက Device မ်ိဳးစံုမွာ သင့္ရဲ႕ Password မ်ားကို ရယူႏုိင္မွာပါ။
LastPass ကို အင္စေတာလုပ္ၿပီးရင္ အေကာင့္တစ္ခု ျပဳလုပ္ပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ Phone Settings>Accessibility> Services ေအာက္မွာ LastPass ကို Enable လုပ္ေပးရမွာပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ Password မ်ားကို သိမ္းဆည္းေပးထားမယ့္ Vault ကို ေရာက္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
1
LastPass မွာ အေကာင့္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း

LastPass မွာ အေကာင့္မ်ားထည့္သြင္းဖို႔အတြက္ နည္းႏွစ္နည္းရွိပါတယ္။
Manual
Menu ခလုတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး Add Site ကိုႏွိပ္ပါ။ ေနာက္အဆင့္မွာ Name, Folder, Website URL, Username, Password တို႔ကို ထည့္သြင္းေပးပါ။ Folder ကေတာ့ Password ေတြကို ဖိုဒါမ်ားနဲ႔ခြဲျခားထားတာပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ Facebook အေကာင့္ကို ထည့္သြင္းမယ္ဆိုရင္ Social Network ဖိုဒါျပဳလုပ္ၿပီး ထည့္သြင္းႏုိင္ပါတယ္။
2
ရွိၿပီးသားအေကာင့္မဟုတ္ဘဲ အခုမွ အသစ္ျပဳလုပ္မယ့္ အေကာင့္မ်ားအတြက္ Password ရဲ႕ ညာဘက္ေဘးမွ Generator ခလုတ္ကို ႏွိပ္ရင္ Password တစ္ခုကို အလိုအေလွ်ာက္ျပဳလုပ္ေပးမွာပါ။ Password Length ကို ေျပာင္းလဲႏုိင္သလို Show Advanced Options ကိုႏွိပ္ရင္ အကၡရာ အႀကီးအေသး၊ ဂဏန္းမ်ား၊ Special Symbol မ်ားထည့္သြင္းၿပီး Password တစ္ခုျပဳလုပ္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ Password ျပဳလုပ္ၿပီးရင္ Save ကိုႏွိပ္ပါ။
3
Add Site Screen ျပန္ေရာက္သြားရင္ ညာဘက္အေပၚေထာင့္မွ Save ကုိႏွိ္ပ္ပါ။

Auto
LastPass ကို Vault လိုသာ အသံုးျပဳႏိုင္တာ မဟုတ္ဘဲ ဘေရာက္စာ အေနနဲ႔ပါ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒီနည္းကေတာ့ LastPass Browser ကေန သင့္အေကာင့္တစ္ခုကို Login ၀င္လိုက္တာနဲ႔ အဲဒီအေကာင့္ကို LastPass က အလိုအေလွ်ာက္ သိမ္းဆည္းေပးတဲ့ နည္းျဖစ္ပါတယ္။ Search Vault or Web မွာ သင္ျဖည့္သြင္းခ်င္တဲ့ ၀က္ဆိုက္လိပ္စာကို ျဖည့္ေပးပါ။ Login Form မွာ Username, Password ျဖည့္ေပးၿပီး Sign In ကိုႏွိပ္ပါ။
4
ဒါဆိုရင္ LastPass က အဲဒီ၀က္ဆိုက္ကို မွတ္သားေပးရမလားဆိုတဲ့ Message ေပၚလာမွာပါ။ Yes ကိုႏွိပ္ပါ။
5
Add New Site ကို ေရြးေပးထားမွာပါ။ Save ကိုႏွိပ္ပါ။
6
ေနာက္အဆင့္မွာ ျဖည့္သြင္းထားတာေတြ မွန္၊ မမွန္ တစ္ခ်က္စစ္ေဆးၿပီး Save ကိုႏွိပ္ပါ။ ႏွစ္သက္ရာဖိုဒါထဲ ထည့္သြင္းႏိုင္သလို အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ Favorite ထဲထည့္ႏုိင္ပါတယ္။
7
Vault ကို ျပန္သြားၾကည့္ရင္ သင့္အေကာင့္ကို မွတ္သားေပးထားတာေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင့္တစ္ခုကို Login ၀င္ျခင္း
LastPass Browser
LastPass Browser ကေန ၀က္ဆိုက္လိပ္စာကို ျဖည့္ေပးပါ။ ဒါဆိုရင္ Login Form မွာ သင့္အေကာင့္ရဲ႕ Username, Password ကို အလိုအေလွ်ာက္ ျဖည့္ေပးထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
8
LastPass မွာ Google Account မ်ားစြာ မွတ္သားထားရင္ေတာ့ Login Form ရဲ႕ ညာဘက္မွ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး Login ၀င္ခ်င္တဲ့ အေကာင့္ကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။
9
Other Browser

အျခား ဘေရာက္စာတစ္ခုကေန သင့္အေကာင့္ ၀က္ဆုိက္ကို သြားပါ။ Login Form ရွိ Username မွာ Cursor ခ်ရင္ LastPass Keyboard ေပၚလာမွာပါ။ အျခား ကီးဘုတ္ ေပၚလာရင္ LastPass Keyboard ကို ေျပာင္းေပးပါ။ ကီးဘုတ္ရဲ႕ ေအာက္ဆံုးအတန္းမွ LastPass ခလုတ္ကုိႏွိပ္ပါ။
10
အေကာင့္ကို သိမ္းထားတဲ့ ဖိုဒါကို Choose လုပ္ပါ။
11
Login ၀င္ခ်င္တဲ့ အေကာင့္မွ Fill ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
12
Password ကို ျဖည့္ေပးဖို႔အတြက္လည္း ဒီနည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ပါ။

Apps
Apps မ်ားမွာ သင့္ရဲ႕ အေကာင့္ကို Login ၀င္ဖို႔အတြက္လည္း LastPass က ကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ Facebook App မွာ Login ၀င္ဖို႔အတြက္ Notification Bar မွာ LastPass Fill Helper ကို ျပသေပးထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Fill Helper ကို အသံုးမျပဳဘဲ အေပၚကနည္းအတိုင္း LastPass Keyboard ကို သံုးႏုိင္ပါတယ္။
13
Fill Helper ကို တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။
14
ဒါဆိုရင္ Login Screen မွာ Facebook Account ေတြကို Popup Menu တစ္ခုနဲ႔ ျပသေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ အေကာင့္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
15
Copy Password ကို တစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး Facebook Login Screen ရဲ႕ Password Box မွာ ျဖည့္ေပးပါ။ Close ကို ႏွိပ္ၿပီး Fill Helper ကို ပိတ္ႏုိင္ပါတယ္။
16
အခုဆိုရင္ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားမွာ LastPass အသံုးျပဳနည္းကို စာဖတ္သူ နားလည္ပါၿပီ။ LastPass ကို ကြန္ျပဴတာမ်ားမွာ အခမဲ့ အသံုးျပဳႏုိင္ေပမယ့္ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားမွာေတာ့ တစ္လလွ်င္ တစ္ေဒၚလာႏႈန္းနဲ႔ Premium ကို ၀ယ္ယူအသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ LastPass ရဲ႕ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္အရ ေအာက္ပါ လင့္ကေန Download Now ခလုတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး LastPass ကို ရယူ အသံုးျပဳရင္ေတာ့ Premium ကို တစ္လတာ အခမဲ့ အသံုးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါ လင့္ကို ႏွိပ္ၿပီး ေနာက္အဆင့္မွာ Create Account Now ကို ႏွိပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေပၚလာတဲ့ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ ေအာက္ေျခမွာ အေကာင့္ျပဳလုပ္ဖို႔ username, password , password reminder ေတြကိုျဖည့္ေပးရမ်ာ ျဖစ္ပါတယ္။

Premium ကို အသံုးျပဳခြင့္ရၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ အျခား သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကို LastPass အသံုးျပဳေအာင္ ဖိတ္ေခၚႏုိင္ရင္ တစ္လတာ Premium ကို ထပ္တိုး အသံုးျပဳႏုိင္မွာပါ။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာကို ဖိတ္ေခၚႏုိင္ရင္ေတာ့ ကာလၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ App ရဲ႕ Settings ထဲမွာ Invite လုပ္ႏို္င္ပါတယ္။
Ref: Myanmardigitallife.com