မိမိနွစ္သက္ရာ ေဆာ့ဝဲေတြကို နွစ္ခုဆီအသံုးျပဳသူမ်ားတြက္ Parallel Space v3.1.6672 Apk New Version

Parallel Space-Multi Accounts v3.1.6672 ဗားရွင္းအသစ္ကို Update ျပဳလုပ္နိုင္ပါၿပီး။ မိမိနွစ္သက္ရာ ေဆာ့ဝဲေတြကို နွစ္ခုဆီအသံုးျပဳသူမ်ားတြက္ ဗားရွင္းအသစ္ ထြက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ၁။ ယခုပံပိုးမူက Android N က စံုလင္ေသာ Window ထူးျခားေသာမ်က္နွာျပင္ ေျပာင္းလဲထားျခင္း ၂။ Sangsung Device အပၚ မ်က္နွာျပင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ စြမ္းေဆာင္နိုင္ေအာင္ Multi Window ေျပာင္းလဲထားျခင္း ၃။ ပိုမို ေခ်ာေမႊ႔ေကာင္းမြန္ေအာင္ App ရဲ႔စြမ္းေဆာင္ရည္ အေတြ႔ႀကံဳကို ေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ ၄။ အခ်ိဳ႔ bugs ေတြကို ခ်ိန္းထားေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာ့ဝဲနွစ္အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ အေျပာင္းလဲမူေတြ ရွိလာတဲ့ Parallel Space ဗားရွင္းအသစ္ကို ေအာက္ကလင့္မွာ Update ျပဳလုပ္နိုင္ပါၿပီး။