သင့္ရဲ႕ Android Phone ကို တီဗီနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္နည္းမ်ားသင့္ရဲ႕ Android Device မွ ဓါတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုမ်ားကို တီဗီမွာ ၾကည့္ခ်င္ရင္ ခ်ိတ္ဆက္နည္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ဖုန္းကို စမတ္တီဗီမ်ားနဲ႔သာ ၀ိုင္ဖိုင္ဆက္သြယ္မႈကေန ႀကိဳးမဲ့ ခ်ိိတ္ဆက္ႏုိင္တာ မဟုတ္ဘဲ သာမာန္တီဗီမ်ားနဲ႔လည္း ႀကိဳးမဲ့ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္နည္းမ်ား ရွိပါတယ္။

WiFi

သင့္ တီဗီဟာ စမတ္တီီဗီဆိုရင္ ဖုန္းနဲ႔ တီဗီကို ခ်ိတ္ဆက္ရတာ လြယ္ကူပါတယ္။ ဖုန္းနဲ႔ တီီဗီကို တူညီတဲ့ ၀ိုင္ဖုိင္ကြန္ရက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လိုက္တာနဲ႔ သင့္ဖုန္းမွ ဓါတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုမ်ားကို တီဗီမွာ ၾကည့္ႏုိင္ပါၿပီ။ အခ်ိဳ႕ တီဗီထုတ္လုပ္သူမ်ားက သူတို႔ရဲ႕ တီဗီမ်ားမွာ Screen Mirroring ဆိုတဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကိုထည့္ေပးထားပါတယ္။ ဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို သံုးရင္ သင့္ဖုန္း စကရင္မွာ ေပၚေနတာအားလံုးကို တီဗီမွာ ျမင္ရမွာပါ။

ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးရင္ေတာ့ Android Device မ်ားမွ မီဒီယာမ်ားကို စမတ္တီဗီမွာ ၾကည့္ရတာ လြယ္ကူရိုးရွင္းပါတယ္။ သင့္ဖုန္းမွ Youtube App မွာ ဗီဒီယို တစ္ခုဖြင့္ၿပီး Streaming Icon ကို ႏွိပ္လိုက္တာနဲ႔ တီဗီမွာ ျမင္ရမွာပါ။ Gallery App ကေန TV Share Button ကို ႏွိပ္ရင္ တီဗီမွာ ဓါတ္ပံုမ်ား ျပသမွာပါ။

Streaming Apps

iMediaShare – Photos & Music တို႔လို Streaming Apps မ်ားကလည္း အသံုး၀င္ပါတယ္။ သူက စပီကာ၊ Set-Top Box မ်ားလို DLNA-Enabled Device မ်ား၊ စမတ္တီဗီမ်ားထံသို႔ ဖုန္းမွ ဓါတ္ပံု၊ ဗီီဒီယိုနဲ႔ ရုပ္ရွင္မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ေပးပါတယ္။

MHL

သင့္ရဲ႕ တီဗီဟာ စမတ္တီဗီ မဟုတ္ရင္လည္း Android Device နဲ႔ တီဗီကို ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ဖုန္းဟာ Mobile High-Definition Link (MHL) ကို ေထာက္ပံ့ဖို႔ လိုပါတယ္။ သင့္ဖုန္းဟာ MHL ကို ေထာက္ပံ့သလားဆိုတာ Google မွာ ရွာေဖြပါ။ ေထာက္ပံ့တယ္ဆိုရင္ MHL ႀကိဳး၀ယ္ၿပီး တီဗီနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ပါတယ္။

SlimPort

ဖုန္းထုတ္လုပ္သူ အခ်ိဳ႕က MHL ကို မေထာက္ပံ့ဘဲ SlimPort ကို ေထာက္ပံ့ပါတယ္။ သင့္ဖုန္းဟာ SlimPort ကို ေထာက္ပံ့ရင္ သူ႔ရဲ႕ Adapter Cable ျဖင့္ ဖုန္းနဲ႔ တီဗီကို ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ပါတယ္။

Google Chromecast

သင့္တီဗီဟာ သာမာန္တီဗီဆိုရင္လည္း ဖုန္းနဲ႔ တီဗီကို ၀ိုင္ဖိုင္ကေန ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ဖို႔ တီဗီရဲ႕ HDMI Port မွာ Google Chromecast ကို တပ္ဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ Chromecast ဟာ ၃၉ ေဒၚလာေလာက္သာ ရွိပါတယ္။ Chromecast အျပင္ Roku, Amazon Fire Stick တို႔လို Streaming Stick မ်ားကိုလည္း သံုးႏုိင္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အဲဒီ ကိရိယာမ်ားဟာ ေစ်းႏႈန္း သက္သာစြာျဖင့္ သင့္ရဲ႕ သာမာန္တီဗီကို စမတ္တီဗီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ပါတယ္။

ref : android pit

Credit: digitaltimes.com.mm