သစ္ပင္ေရေလာင္းရင္း ေရေသာက္ဖို႔ သတိရေစမယ့္ App

Plant Nanny က သင့္ကို ေရ ပုံမွန္ေသာက္ျဖစ္ေအာင္ သတိေပးမယ့္ အခမဲ့ app ေလးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သူက Tamagotchi နဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္ ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ပင္တစ္ခု ေရြးခ်ယ္၊ နာမည္မည့္ျပီး ေရတိုက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါတိုက္ရင္းနဲ႕ ကိုယ္ပါ အျပင္မွာ ေသာက္ျဖစ္သြားမွာပါ။ ရုိးရုိးေလးပါ။ ေရ အတန္အသင့္ ေသာက္သုံးပါက သင့္သစ္ပင္သာ အသက္ရွင္က်န္ရစ္မယ္။ ဒါသူ႔ရဲ႕ျမဳပ္ကြက္ျဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ေရပမာဏ မေသာက္သုံးဘူးဆုိရင္ သင့္သစ္ပင္ေလး ႏြမ္းေျခာက္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ေရေသာက္ဖုိ႔ ေမ့ေနတတ္သူျဖစ္ပါက ဒီ app ေလးကို ေဒါင္းလုဒ္ရယူလုိက္ပါ။