ကြန္ပ်ဴတာ အခ်င္းခ်င္း / ဖုန္းနဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ ခ်ိတ္ဆက္ဖို့ အလြယ္ကူဆံုးနဲ့ အေကာင္းဆံုးေဆာ့၀ဲ


ဖုန္း ကြန္ပ်ဴတာ ခ်ိတ္ဆက္ရာမွာ အခက္အခဲရွိေနေသး
တဲ့ သူေတြအတြက္ အလြယ္ကူဆံုးနဲ့ အေကာင္းဆံုးေဆာ့၀ဲ
တစ္ခုကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္
ဖုန္း ကြန္ပ်ဴတာ Zapya /USB ေတြကေန ခ်ိတ္ဆက္
ရာတြင္ မေအာင္ျမင္တဲ့ သူေတြအတြက္ လိုက္ရွာျပီး
အဆင္ေျပမယ့္ေဆာ့၀ဲကို တင္ေပးလိုက္တာပါ
ဒီေဆာ့၀ဲေလးသံုးျပီးကတည္းက Zapya ကိုေတာင္
မသံုးေတာ့ပဲ uninstall လုပ္မိလိုက္တယ္
တကယ္ကို ရုိးရွင္းျပီး အသံုးျပဴရတာလည္း အရမ္းေကာင္းပါ
တယ္း /ဖုန္း နဲ့ ကြန္ပ်ဴတာခ်ိတ္ဆက္နည္းကို
»HD Video« ျဖင့္ျပေပးထားတဲ့အတြက္ အခက္အခဲမရွိ
ေအာင္ အဆင္ေျပမယ္လို့ေမ်ွာ္လင့္တယ္
ဖုန္းအတြက္ ေဒါင္းရန္
http://www.shweappstore.com/2017/01/connect2-4203036-apk.html
ကြန္ပ်ဴတာအတြက္ ေဒါင္းရန္(3.23 MB)
https://www.mediafire.com/download/24gnvgqj92mzu50
🌠Losesleep “ဖုန္း,ကြန္ပ်ဴတာ” နည္းပညာ