ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚ လူသိရွင္ၾကား မတင္သင့္တဲ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ (၅) ခု

ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚ လူသိရွင္ၾကား မတင္သင့္တဲ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ (၅) ခု

ေဖ့စ္ဘြတ္ဆုိတာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း၊ မိသားစုနဲ႔ မိမိသိတဲ့ တျခားသူမ်ားနဲ႔အတူ ဘဝအေၾကာင္း အျပန္အလွန္ေဝမွ် အဆက္အသြယ္ျပဳရတဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြသစ္မ်ားနဲ႔ သိကြ်မ္းႏုိင္တယ္၊ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာေတြ ထည့္သြင္းႏုိင္ျပီး တျခားေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
ကံမေကာင္းစြာနဲ႔ပဲ အမ်ားျမင္ေအာင္ share သုိ႔မဟုတ္ အြန္လုိင္းေပၚ မေဖာ္ျပသင့္တဲ့ အခ်က္တခ်ဳိ႕ရိွပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြဟာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အခုိးခံရမႈအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ကာ ဟက္ကာေတြေၾကာင့္ အေကာင့္ ဆုံးရႈံးျခင္း၊ အလုပ္ျပဳတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တျခားၾကီးမားတဲ့ ျပသနာရပ္ေတြ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ အြန္လုိင္းမွာ အမ်ားျမင္ေအာင္ မေဖာ္ျပသင့္တဲ့ အေရးၾကီးအခ်က္အလက္ (၅) ခ်က္ ရိွပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြကေတာ့ 
၁။ ဖုန္းနံပါတ္
၂။ မိမိအိမ္လိပ္စာ
၃။ အလုပ္နဲ႔ဆက္စပ္သမွ်အခ်က္မ်ား
၄။ မိမိအခ်စ္ေရးဆုိင္ရာစေတးတပ္စ္
၅။ ေမြးေန႔ရက္စြဲ တုိ႔ုျဖစ္ပါတယ္။ 
Ref: Tipsmill 
Credit: trend.com.mmContact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top