ကားထဲမွာ လံုးဝ လံုးဝ မထားခဲ့သင့္သည့္ ပစၥည္း ၉ မ်ဳိးကားဆိုတာ သြားလာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ သံုးဖို႔ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းေတြ ထားသိုသိမ္းဆည္းဖုိ႔ ေနရာမဟုတ္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပမည့္ ပစၥည္း ၉ မ်ဳိးကို ကားထဲ ထားျခင္းသည္ စာဖတ္သူ၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္သလို၊ လံုၿခံဳေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေစႏိုင္၏။

ေဆးဝါးေဆးဝါး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ပံုမွန္အခန္း အပူခ်ိန္ေလာက္ရွိေသာ ေနရာမွာသာ ထားသိုရသည္။ ကားတြင္း အပူခ်ိန္သည္ အခန္းအပူခ်ိန္ေလာက္မွာ အၿမဲရွိေနဖို႔ မလြယ္။ ကားကို ရပ္ထားခ်ိန္တြင္ အထဲ၌ ပံုမွန္ထက္ ပိုပူေနတတ္သည္။ ကားတြင္း အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ေဆးပ်က္စီးသည္အထိ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အာနိသင္က်ဆင္းျခင္းေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အလားတူပင္ ေရခ်ဳိးခန္းအတြင္း နံရံကပ္ ဗီ႐ိုထဲ၌လည္း ေဆးဝါးေတြ ထည့္မထားသင့္။ ထိုေနရာကား ေလထု စိုထိုင္းဆ မ်ားသျဖင့္ေဆးဝါး အာနိသင္ ေလ်ာ့ေစႏုိင္သည္။

အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ား

Laptop၊ ဖုန္းႏွင့္ အျခား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပစၥည္းမ်ား ကားထဲမွာ မထားခဲ့သင့္။ မျဖစ္မေန ထားခဲ့ဖိုလိုမည္ ဆိုလွ်င္လည္း ေဒတာမ်ား အျခားသူလက္ထဲ ပါမသြားႏုိင္ေအာင္ Encrypt လုပ္ခဲ့ပါ။ ထိုသို႔လုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ကားေဖာက္ထြင္းခံရကာ ဖုန္းေတြ၊ Laptop ေတြပါသြားလွ်င္ပင္ အထဲက ေဒတာမ်ားကို လြယ္လြယ္နဲ႔ ခိုးလို႔ရလိမ့္မည္ မဟုတ္။ Encrypt လုပ္ထားျခင္းသည္ ပံုမွန္အတိုင္း Password ခံထားျခင္းထက္ ပိုအဆင့္ျမင့္ေသာ လံုၿခံဳေရး စနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ေတာ္ေတာ္စိတ္ခ်ရသည္။ Password မွန္ေအာင္ထည့္ၿပီး ေက်ာ္ဝင္လိုက္ႏိုင္လွ်င္ပင္ ဒုတိယအဆင့္အျဖစ္ Encrypt လုပ္ထားေသာ ေဒတာမ်ားကို ေဖာ္ယူရျခင္းက ပထမအဆင့္ထက္ အဆေထာင္ခ်ီ ပိုခက္ခဲသည္။

ေနေလာင္ခံလိမ္းေဆး

နည္းနည္းေတာ့ ရယ္စရာ ေကာင္းသည္၊ ေနေလာင္ခံလိမ္းေဆး ထဲမွာပါေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ အပူခ်ိန္ျမင့္ျမင့္ ေနရာမ်ဳိးတြင္ ဓာတ္ျပယ္သြားတတ္သည္။ ပူျပင္းေသာ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ ကားရပ္ထားခဲ့ပါက ကားထဲထည့္ထားေသာ ေနေလာင္ခံလိမ္းေဆးသည္ အာနိသင္ေလ်ာ႔သြား လိမ့္မည္။ ထို႔ထက္ ပိုပူျပင္းလာဦးမည္ ဆိုပါက ဘူးပါေပါက္ထြက္သြားကာ ကားထဲမွာ အခၽြဲအပ်စ္ အႏွစ္အနည္ေတြ ေပက်ံကာ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ရကိန္းႀကံဳႏုိင္သည္။

ေရဘူး

ေလ႔လာသုေတသန အခ်ဳိ႕အရ ေရသန္႔ ပလတ္စတစ္ ဘူးမ်ားထဲတြင္ပါေသာ BPA ႏွင့္ ဖက္သလိတ္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ ေရဘူး ပူလာလွ်င္ ဓာတ္ႂကြၿပီး ေရနဲ႔ေရာသြား တတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုဓာတု ပစၥည္းမ်ားသည္ ကင္ဆာႏွလံုး ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဆက္ စပ္ေနေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေနပူထဲ ကားရပ္ထားခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ကားထဲေရသန္႔ဘူး ထားခဲ့မိပါက ဓာတုပစၥည္းမ်ားေရထဲ ေပ်ာ္ဝင္မည့္ အႏၱရာယ္လည္း ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ေရသန္႔ဘူးကို ကားထဲတြင္ ဟိုေနရာ ဒီေနရာ ေလွ်ာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါပိုးမႊားေတြ ကပ္ၿငိမည့္ အႏၱရာယ္လည္း ရွိသည္။လက္ကိုင္အိတ္

ကားထဲ လက္ကိုင္အိတ္ေတြ၊ ပိုက္ဆံအိတ္ေတြ ထားခဲ့ျခင္းသည္ ေဖာက္ထြင္းဝိဇၨာမ်ားကို ဖိတ္ေခၚရာ ေရာက္သည္။ အိတ္ထဲမွာလည္း အဖိုးတန္ ပစၥည္းေတြမပါ၊ ကားတံခါးလည္း ေသာ့ခတ္ထားသည္ ဆိုလွ်င္ပင္ အျပင္ကေန လွမ္းျမင္ေနရေသာ လက္ကိုင္အိတ္ေတြ၊ ပိုက္ဆံအိတ္ေတြသည္ ေဖာက္ထြင္းခ်င္သူမ်ားအဖို႔ မက္လံုးမ်ား ျဖစ္ေနမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ထားခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ပင္ အျပင္ကေန လွမ္းၾကည့္လွ်င္ မျမင္ႏုိင္ေအာင္ ထားခဲ႔ပါ။ အေကာင္းဆံုးမွာ လံုးဝ မထားခဲ့ဖို႔ ျဖစ္သည္။

မ်က္မွန္

အခ်ဳိ႕ကားမ်ားတြင္ ေနကာမ်က္မွန္ ထည့္ဖို႔ အံဝွက္သပ္သပ္ ပါသည္။ ကားေမာင္းေနတုန္း မ်က္မွန္ကို ထိုအံဝွက္ထဲ ထည့္ထားျခင္းသည္ ကိစၥမရွိ။ ရပ္ထားၿပီး မိမိ အျပင္ထြက္ေန ခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ေတာ႔ မ်က္မွန္ကိုပါ ယူသြားတာ ပိုေကာင္းလိမ့္မည္။ ရပ္ထားခဲ႔ေသာ ကားအတြင္း အပူဒဏ္ေၾကာင္႔ မ်က္မွန္သည္ ပလတ္စတစ္ကိုင္း ျဖစ္ပါက ကိုင္းအေနအထား ပ်က္ယြင္းႏုိင္သလို၊ သတၱဳကိုင္းျဖစ္ပါကလည္း ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ဝတ္မရေအာင္ ပူျခစ္ေနႏုိင္သည္။ မ်က္မွန္ေတြ၊ ေနကာမ်က္မွန္ေတြကို ဒက္ရွ္ဘုတ္ေပၚ တင္ထားခဲ့တာမ်ဳိးေတာ့ လံုးဝ လံုးဝ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ေနပူထဲရပ္ခဲ့မိပါက ကားေရွ႕ ေလကာမွန္သည္ မွန္ဘီလူးကဲ့သို႔
ေနေရာင္ကို စုစည္းေပးႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ မ်က္မွန္ေပၚသာ ထိုေနေရာင္ တည့္တည့္ထိုးက်ပါက မ်က္မွန္ကို မီးကင္ေနသည့္ႏွယ္ျဖစ္ကာ ပ်က္စီးကိန္း ႀကံဳရႏုိင္သည္။

အေရးႀကီး စာရြက္စာတမ္းမ်ား

စာတုိက္ကေနပို႔မည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားရွိပါက ပို႔စရာရွိတာ အရင္ပို႔၊ ဖ်က္ဆီးစရာရွိတာ အရင္ဖ်က္ဆီးလိုက္ပါ။ ကားထဲမွာ မထားခဲ့ပါနဲ႔ဟု အႀကံျပဳလိုသည္။ အလုပ္ကိစၥ အေရးႀကီး စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း ကားထဲက ထြက္သည္ႏွင္႔ တစ္ပါတည္း ယူသြားပါ။ ဘြဲ႕လက္မွတ္၊ အခြန္ေျပစာ စသည့္ မိမိႏွင္႔ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ စာရြက္မ်ားကိုလည္း ကားထဲမွာ ဒီအတိုင္း မထားခဲ့ပါနဲ႔။ ကားေဖာက္ထြင္းခံရပါက ထိုစာရြက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ မိမိပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားႏုိင္သည္။ ကားေဖာက္ထြင္း မခံရလွ်င္ပင္ အျပင္ကေန လွမ္းျမင္ရပါက အခ်က္အလက္မ်ားကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူ၊ မွတ္သားယူသြားျခင္း နည္းျဖင့္မိမိ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား မသမာသူမ်ား လက္ထဲသို႔ ေရာက္သြားမည့္ အႏၱရာယ္ရွိသျဖင့္ ထိုစာရြက္မ်ား ကားထဲမထားတာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ခရီး သြားသည့္အခါ ကားထဲ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ လံုးဝမထားခဲ့ပါနဲ႔။ မိမိသြားေလရာ မျဖစ္မေန သယ္သြားပါ။ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေလာက္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ စံုစံုလင္လင္ ပါဝင္တာမရွိ။ ထိုလက္မွတ္သာ အခိုးခံလိုက္ရလွ်င္ မိမိျဖစ္တည္မႈ တစ္ခုလံုးကို မသမာသူမ်ား လက္ထဲသို႔ ထည့္ေပးလိုက္ရာ ေရာက္ႏုိင္သည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသံုးကာ ပတ္စ္ပို႔အတု၊ မွတ္ပံုတင္တု၊ ခရက္ဒစ္ကတ္တု၊ လိုင္စင္အတု စသည္ စသည္ျဖင့္ မ်ားစြာ ပြားယူႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ ထိုအတုမ်ားကို မိလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာက မိမိအိမ္ကို ဦးဆံုးေပါက္ခ် လာလိမ့္မည္။ ရွင္းလို႔မဆံုးႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ရလိမ္႔မည္။ တကယ္တမ္းေျပာရလွ်င္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စိန္၊ ေရႊမ်ားထက္ပင္ တန္ဖိုးႀကီးေသးသည္။ မည္သူမွ် ကားထဲတြင္ တန္ဖိုးႀကီး စိန္၊ေရႊမ်ား ဒီအတိုင္း ထားခဲ့လိမ့္မည္မဟုတ္။ ထို႔နည္းတူ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုလည္း မထားခဲ့ဖို႔ ႏိႈးေဆာ္လိုသည္။

ဝိုင္

ဝိုင္ေသာက္ခ်င္လွ်င္ အိမ္ျပန္ခါနီးမွ ဝင္ဝယ္သြားပါ။ ႀကိဳဝယ္ထားၿပီး ကားထဲ ထားခဲ့မိလွ်င္ ကားထဲမွာ ပူလြန္းပါက ဝိုင္အရသာ ပ်က္သြားတတ္သည္။ ပူလြန္းသည့္ ေနရာတြင္ ၾကာၾကာရွိေနလွ်င္ အထဲကဝိုင္သည္ ပြလာကာ အဆို႔ေဘးကေန စိမ့္ထြက္တာမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ဝိုင္အာနိသင္ က်ဆင္းရတတ္သည္။

Ref: 9 Things You Should Never, Ever Leave in the Car BY MARISSA LALIBERTE (Reader’s Digest)

Credit: internetjournal.media