ဖုန္းေတြအတြက္ အလွဆံုးႏွင့္ အလန္းဆံုး ျမန္မာစာလံုးေဖာင့္

စာလံံုးလွ ဒီဇိုင္းအလန္းေလး သံုးခ်င္သူတိုင္းတြက္ ေဆာင္ခားသင့္ပါတယ္။
ဒီေနရာကေနေဒါင္းယူပါ >>> https://www.mediafire.com/?rc9mumflo84mi55
အသုံးျပဳနည္း
ေဖာင့္စတိုင္ကိုေဒါင္းယူျပီး Install လုပ္ပါ။
Open ေပၚမွာမဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေႀကာင့္ သင္ထည့္သြင္းမည့္ ေဖာင့္အားေရြးခ်ယ္ရန္
မိမိဖုန္း ၏ Setting ကို နိွပ္ဝင္ပါ။
ျပီးလွ်င္ Display ကို နွိပ္ဝင္ပါ။
ျပီးလွ်င္ Font Style ကို နိွပ္ဝင္ပါ။
အ့ဲဒီ ေရာက္လွ်င္ ယခုေဒါင္းထားေသာ ျမန္မာဖာင့္အား ေရြးခ်ယ္ Ok နိွပ္၍
မိမိ ဖုန္းတြင္ ယခုက့ဲသို႕ လွပသည့္ ျမန္မာေဖာင့္စတိုင္မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
Samsung မဟုတ္သည့္ အျခားေသာ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြက္ Ifont (or) Hifont  ကို Google Play Store တြင္ ရယူ၍ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။