အဂၤလိပ္စာကုိေလ့လာသူမ်ားရဲ႕ အက်င့္ေကာင္း ၅ ခု

မိမိတု႔ိရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာေရာက္ရွိေအာင္ ဘယ္လုိမ်ဳိးအက်င့္ေကာင္းေတြ ေမြးျမဴသင့္သလဲဆိုတာကုိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕ Teaching English blog award (http://bit.ly/featured-blog-apr16) ဆုရွင္ Martin Sketchley က တင္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။
အဂၤလိပ္စာျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ဘာသာစကားကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလ့လာဆည္းပူးတဲ့အခါ ခက္ခဲမႈေတြရွိေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ခ်ိဳၿမိန္တဲ့ဆုလာဘ္အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုေတာ့ ရရွိစၿမဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ေလ့လာ သင္ယူေရးတုိးတက္မႈေတြရွိိဖို႔ကေတာ့ ဇြဲလံု႔လတို႔အျပင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈရွိ႐ံုမကဘဲ မွန္ကန္တဲ့အက်င့္ကေလးေတြကိုလည္း လုပ္ယူလုိက္နာဖုိ႔လုိပါတယ္။
အဲ့ဒီလုိအက်င့္ေလးေတြထဲက အက်င့္ေကာင္း ၅ မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။
၁။ ေလ့လာသင္ယူေရးအတြက္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ၿပီး လက္ေတြ႕ဆန္တဲ့ရည္မွန္းခ်က္ေတြထားပါ။
အဂၤလိပ္စာကို အခုမွစၿပီးေလ့လာဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ အရင္ကေလ့လာဖူးၿပီး အလုပ္ေတြမ်ားလို႔ဆက္မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ဘဲပစ္ထားရာက အခုမွျပန္ၿပီး ဆက္ေလ့လာဖုိ႔ဆံုးျဖတ္လုိက္ၿပီဆုိတဲ့အခါ ဘယ္ကဘယ္လုိ စကုိင္တြယ္ရမလဲဆုိတဲ့ အခက္အခဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေလ့လာဖုိ႔အစီအစဥ္ခ်မွတ္တဲ့အခါ အပတ္စဥ္အခ်ိန္ဇယားကိုဆြဲၿပီး အဲ့ဒီထဲက ၁ ရက္ကို self-study ေခၚတဲ့ ကိုယ္ပုိင္စိတ္ႀကိဳက္လုပ္မယ့္အစီအစဥ္တစ္ခုနဲ႔ေလ့လာခဲ့သမွ်ကို ျပန္လည္ေလ့က်င့္ဖို႔ review အစီအစဥ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားပါ။ အစီအစဥ္ကို ေန႔စဥ္ သို႔မဟုတ္ အပတ္စဥ္အစီအစဥ္ အျဖစ္ဆြဲတာဟာ အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး မိမိရဲ႕တုိးတက္မႈကိုလည္း အလြယ္တကူတုိင္းတာလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကေတာ့ လက္ေတြ႕ဆန္ဖို႔လုိပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ - ေနာက္တစ္ပတ္အတြင္း အီဒီယံ ၅ မ်ိဳးကိုအဓိပၸါယ္၊ အသံုးျပဳပံုစတာေတြကုိ ေလ့လာမယ္ဆုိၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ခ်တာဟာ လက္ေတြ႕ဆန္ၿပီး Academic writing အေရးအသားကို တစ္ပတ္အတြင္း ကၽြမ္းက်င္ေအာင္လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ရည္မွန္းခ်က္မ်ိဳးကေတာ့ လက္ေတြ႕မဆန္ပါဘူး။ တိုးတက္မႈကို တုိင္းတာလုိ႔လဲ မရဘူးမဟုတ္လား။
၂။ စကားလံုးအသစ္ေတြကို ျပန္ေလ့လာရလြယ္ကူေအာင္ ျပဳစုထားပါ။
ဘာသာစကားတစ္ခုကိုေလ့လာတဲ့အခါ သင္ခန္းစာေတြထဲက စကားလံုးအသစ္ေတြကိုစာရင္းျပဳစုကာ မွတ္စုလုပ္ထားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဘာသာစကားသင္ခန္းစာေတြဟာ theme ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခုကို အေျခခံေရးဆြဲထားတာမ်ိဳးျဖစ္တာမုိ႔ (ဥပမာ- shopping, music, family စသည္) စကားလံုးေတြကုိလည္း ေခါင္းစဥ္ topic အလုိက္ျပဳစုထားတာ ေကာင္းပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေအာင္ စကားလံုးေတြကိုလည္း ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔မွတ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဥပမာ word cards လိုမ်ိဳး စာရြက္အေသးေလးေတြေပၚမွာ စကားလံုးတစ္လံုးခ်င္းမွတ္သားတာမ်ိဳး၊ mind maps လုိ စကားလံုးတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္ႏႊယ္ၿပီးမွတ္တာမ်ိဳးနဲ႔ tables လို ဇယားဆြဲေရးမွတ္တာလိုမ်ိဳး စိတ္ဝင္စားဖြယ္လုပ္လုိ႔ရၿပီး မိမိအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးပံုစံကို အၿမဲတမ္းသံုးလို႔ရပါတယ္။ စကားလံုး ေတြကိုမွတ္သားရာမွာ အဓိပၸာယ္နဲ႔တြဲမွတ္႐ံုသက္သက္မဟုတ္ဘဲ form ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ verb form ေတြ word form ေတြအပါအဝင္ စကားလံုးေတြရဲ႕ အသံုးျပဳပံု usage နဲ႔ အသံထြက္ pronunciation ေတြပါ တြဲမွတ္သားသင့္ပါတယ္။ Learner Dictionary အဘိဓာန္စာအုပ္ေကာင္းေကာင္းတစ္အုပ္ကိုလည္း အၿမဲတမ္းေဆာင္ထားပါေလ။
၃။ မိမိရဲ႕ သင္ခန္းစာနဲ႔ self-study မွတ္စုေတြကို မွန္မွန္ျပန္လွန္ေလ့လာပါ။
သဒၵါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ စကားလံုးေတြကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေလ့လာႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ မိမိရဲ႕ၿပီးၿပီးသားသင္ခန္းစာေတြ၊ self-study မွတ္စုေတြကုိ ပံုမွန္္ျပန္လွန္ေလ့လာဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ မိမိလုပ္ၿပီးခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာတစ္္ခုထဲက ထုတ္ႏုတ္ျပဳစုထားတဲ့မွတ္စုေတြကို ျပန္ေလ့လာၿပီး အေရးႀကီးတဲ့အသံုးေတြ၊ သဒၵါစည္းမ်ဥ္းေတြ အားလံုး ဒါမွမဟုတ္ အခ်ိဳ႕ကုိ အလြတ္က်က္မွတ္ၾကည့္ပါ။ ဒါေပမဲ့ မွန္ကန္ၿပီးလက္ေတြ႕ ဆန္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကို အရင္ခ်မွတ္ဖုိ႔မေမ့ပါနဲ႔။ ၿပီးေတာ့ က်က္မွတ္႐ံုနဲ႔ဒီအတုိ္င္းမထားဘဲ စာရြက္လြတ္ေတြေပၚမွာခ်ေရးတာမ်ိဳးကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီး က်က္မွတ္ထားသမွ်ထဲက ဘယ္ေလာက္ ျပန္မွတ္မိသလဲ၊ ျပန္သံုးတတ္သလဲဆုိတာကို မိမိကိုယ္ကိုစမ္းသပ္ပါ။ ေလ့က်င့္ခန္းစတင္မျပဳလုပ္ခင္က မိမိခ်မွတ္ထားခဲ့တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ (မိမိဘယ္ႏွစ္ခုအရက်က္မယ္၊ ဘယ္ႏွစ္ခုျပန္သံုးတတ္ေအာင္လုပ္မယ္ စသျဖင့္) အားလံုးကို ေအာင္ျမင္တဲ့အထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္လုပ္ရပါမယ္။
၄။ တက္ၾကြမႈရွိၿပီး မိမိရဲ႕သင္ယူေလ့လာမႈအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈရွိပါေစ။
စာသင္ခန္းမွာဆုိရင္ ပူးေပါင္းေလ့က်င့္မႈေတြ ရႏုိင္သေလာက္ပါဝင္participate လုပ္ေပးပါ။ ဆရာကသင္ေပးခဲ့သမွ်ေသာ စကားအသံုးအႏႈန္းနဲ႔ သဒၵါေတြကိုျပန္သံုးဖို႔ စိတ္အားထက္သန္မႈရွိပါေစ။ အမွားလုပ္တယ္ဆုိတာ သင္ၾကားေလ့လာေရးရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္တာမုိ႔ ရွက္ေၾကာက္မေနဘဲ ရဲရဲေျပာဆုိိေရးသားၿပီးအသံုးျပဳေပးပါ။ မွားမွာေၾကာက္လုိ႔ မသံုး၊ မေျပာဘဲမေနပါနဲ႔။ တြန္႔ဆုတ္ၿပီး passive ျဖစ္မေနဘဲ တက္တက္ႂကြႂကြနဲ႔ active ျဖစ္ေနပါေစ။ မိမိရဲ႕အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြကို ဆရာ့ဆီကေနသိဖို႔ လုပ္ေဆာင္ပါ။ မိမိရဲ႕အတန္းေဖာ္ကို မိမိရဲ႕အသံထြက္က ဘယ္လုိေနသလဲဆုိတာ တီးေခါက္ၾကည့္ပါ။ အျခားေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ အတူပူးေပါင္းျပီး English speaking club လိုမ်ိဳး ဝါသနာတူမ်ား ကလပ္ထူေထာင္ထားၿပီး စာသင္ခ်ိန္ေနာက္ပုိင္းေတြမွာ စုေပါင္းၿပီး အဂၤလိပ္ စကားေျပာေလ့က်င့္ႏိုင္ပါတယ္။ သင္ၾကားေရးမွာ တက္တက္ႂကြႂကြရွိတယ္၊ ကိုယ့္ရဲ႕သင္ၾကားေရးမွာ control အထိန္းအသိမ္းကၽြမ္းက်င္လာမယ္ ဆုိရင္ ခ်ိဳၿမိန္တဲ့အသီးအပြင့္ေတြကို မၾကာမီခံစားရပါလိမ့္မယ္။
၅။ အဂၤလိပ္လို ၾကည့္လုိ႔၊ နားေထာင္လုိ႔၊ ဖတ္လို႔ေကာင္းမယ့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာေတြကို ရွာေဖြပါ။
အဂၤလိပ္စာေလ့လာေရးမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ရာအတြက္ အလုိအပ္ဆံုး ကေတာ့ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ အတတ္ႏိုင္ဆံုးမ်ားမ်ားနားေထာင္တာ၊ ဖတ္တာတို႔လုပ္ေပးဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီလုိလုပ္တဲ့အခါ မိမိစိတ္ဝင္စားတဲ့ topic အေၾကာင္းအရာေတြျဖစ္္္္္္္္္္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါမယ္။ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ကလည္း ခက္ခဲမယ္မထင္ပါဘူး။ သင္စိတ္ဝင္စားတဲ့ တီဗီြ အစီအစဥ္ေတြ၊ ႐ုပ္ရွင္ေတြပံုမွန္ၾကည့္တာ၊ သီခ်င္းေတြ၊ ေရဒီယို အစီအစဥ္ေတြကို ပံုမွန္နားေထာင္တာ၊ အဂၤလိပ္စာအုပ္ေတြ၊ မဂၢဇင္းေတြ ပံုမွန္ ဖတ္တာမ်ိဳးေတြလုပ္ေပးတာမ်ိိဳးေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားက ကမၻာသံုးျဖစ္တာမို႔လုိ႔ ဖတ္စရာ၊ ၾကည့္စရာ၊ နားေထာင္စရာကလည္း မရွားပါဘူးေပါ့ေနာ္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕ YouTube ခ်န္နယ္ျဖစ္တဲ့ British Council's YouTube channel (www.youtube.com/user/britishcouncil) မွာဆိုရင္ အဂၤလိပ္စာတမ္းထုိးေပးတဲ့ ဗီဒီယို အစီအစဥ္ေတြၾကည့္ရင္း နားေထာင္လုိ႔ရေၾကာင္း သတင္းေကာင္းေလးပါ ပါးလုိုက္ခ်င္ပါတယ္။
အထက္ပါေဆာင္းပါးကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ကူညီပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း ၀၁ ၃၇၀၉၃၃၊ ၃၇၀၉၄၄ သို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
Ref: internetjournal.media