သင္ ဘယ္ေလာက္ အရက္မူးေနလည္း ဆုိတာ တိုင္းတာေပးမယ့္ လက္ပတ္

Milo Sensors က CES 2017 မွာ ဘယ္ေလာက္ အရက္မူးေနလဲဆိုတာကုိ တိုင္းတာေပးမယ့္ Proof လက္ပတ္ကို မိတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ သူဟာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ တိုင္းတာတဲ့ လက္ပတ္မ်ားနဲ႔ ဆင္တူပါတယ္။ သူက သင့္အေရျပားမွ Alcohol Molecules မ်ားကို ဖတ္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းတာေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အင္ဇိုင္းအေျချပဳ Electrochemical Sensor က အယ္လ္ကိုေဟာကို လွ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္း အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးၿပီး ေသြးတြင္း အယ္လ္ကိုေဟာ ပမာဏ (BAC) ကို Android , iOS App မ်ားမွာ ျပသေပးမွာပါ။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ ၀ိုင္းဖြဲ႕အရက္ေသာက္ေနစဥ္မွာ သင္ဘယ္ေလာက္ အရက္မူးေနလဲဆိုတာကို စစ္ေဆးႏုိင္မွာပါ။ အရက္အလြန္အကြ်ံ ေသာက္သံုးတတ္သူမ်ားအတြက္ လစ္မစ္ကို ခ်ိန္ဆဖို႔အတြက္ အသံုး၀င္ပါတယ္။
ေသြးတြင္း အရက္ပမာဏကို တိုင္းတာေပးႏုိင္သလို ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေလာက္မူးဦးမလဲဆိုတာကိုပါ သူက ခန္႔မွန္းေပးပါတယ္။ သူက သတ္္မွတ္ထားတဲ့ လစ္မစ္ေရာက္ရင္လည္း အသိေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သင္အရက္မူးေျပမယ့္ အခ်ိန္ကိုပါ သူက သိပါတယ္။ အရက္ေသာက္ၿပီး ကားေမာင္းမယ့္ လူမ်ားအတြက္လည္း သူက အႏၱရာယ္ကင္းမယ့္ အခ်ိန္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကားေမာင္းႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မမူးေသးတဲ့ အခ်ိန္ကို အၾကံျပဳေပးႏုိင္ပါတယ္။
သင့္ရဲ႕ ခ်စ္ဇနီးကလည္း App ကေနတစ္ဆင့္ သင့္ လစ္မစ္ကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ Proof ကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ဖို႔ ၀က္ဆိုက္တစ္ခုကေန ရန္ပံုေငြ ေကာက္ခံဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ေဒၚလာ ၁၀၀ ကေန ၁၅၀ ၾကား တန္ေၾကးရွိမွာပါ။
Ref: digitaltimes.com.mm