လ်ဳိ႕ဝွက္ေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာေတြ ရိွမရိွ ဘယ္လိုစစ္ေဆးမလဲဘယ္သူမွ မိမိကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥေတြကို ဝင္ေႏွာင့္ယွက္တာမ်ိဳး ၾကိက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ လုံျခဳံေရးေစာင့္ၾကည့္ ကင္မရာေတြ တပ္ဆင္ရျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က ေကာင္းမြန္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြ ရိွေနႏုိင္ေပမယ့္ သီးသန္႔လြတ္လပ္စြာေနလုိတဲ့ ေနရာမ်ဳိးေတြမွာ တပ္ဆင္ထားတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ တျခားေသာလူေတြအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥ ထိပါးခံရတာထက္ လ်ဳိ႕ဝွက္ေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာေတြ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္တတ္တဲ့ ဗဟုသုတေလး ရိွထားတာ ပိုအဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။

၁။ App သုံးပါ
Apple နဲ႔ Android ဖုန္းေတြအတြက္ လ်ဳိ႕ဝွက္စြာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာေတြ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္တဲ့ app မ်ားစြာ ရိွပါတယ္။

၂။ မုိဘုိင္းဖုန္းလုိင္း စစ္ေဆးပါ
လုံျခဳံေရးကင္မရာေတြဟာ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း service ျပတ္ေတာက္ေစႏုိင္တဲ့ frequency ထုတ္ေပးေလ့ရိွပါတယ္။ တကယ္လုုိ႔ ဧရိယာတစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ အခန္းတစ္ခုခုမွာ ဘယ္ဖုန္းလုိင္းမွ မရဘူး ၊ ဒါေပမယ့္ ဘာလုံျခဳံေရးကင္မရာမွလည္း မေတြ႔ရဘူးဆုိရင္ မိမိအနီးမွာ လ်ဳိ႕ဝွက္စြာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ လုံျခဳံေရးကင္မရာေတြ ရိွေနတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

၃။ မိွတ္တုတ္မွိတ္မီးေရာင္ေတြ လုိက္ရွာပါ
လုံျခဳံေရးကင္မရာေတြမွာ အနီေရာင္ သုိ႔မဟုတ္ အစိမ္းေရာင္ရိွ အခ်က္ျပမီးေတြ တပ္ဆင္ထားေလ့ရိွပါတယ္။ လ်ဳိ႕ဝွက္ထားတဲ့ ေပကလတ္ ေပကလတ္ မီးေရာင္းေလးေတြ လုိက္ရွာပါ။ ကင္မရာရဲ႕ အခ်က္ျပမီးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မိမိအနီးနားရိွ မီးေတြ အကုန္မိွတ္လုိက္ပါက ရွာရတာ ပိုလြယ္ပါလိမ့္မယ္။ မီးစိမ္း သုိ႔မဟုတ္ မီးနီ မိွတ္ခ်ည္ လင္းခ်ည္ျဖစ္တာ ေတြ႔ပါက ကင္မရာဆီက ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

Ref: Ideadigezt
Credit: trend.com.mm