စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ ရဲ႕ မလွ်ဳိ႕၀ွက္ထားတဲ့ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ (၄၀)

စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ ဟာ Apple ကုမၸဏီ ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာေလာက ရဲ႕ တီထြင္ပညာရွင္တစ္ဦး အျဖစ္လည္း အားလုံး က အသိအမွတ္ျပဳထားၾကပါတယ္။ စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ တီထြင္ခဲ့သမွ် နဲ႔ ၾကံစည္စိတ္ကူးသမွ် အားလုံး ဟာ ေခတ္သစ္ နည္းပညာေလာက ကုိ အေျပာင္းအလဲ ၾကီးမားစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး လက္ရွိသုံးစဲြေနတဲ့ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဟာ စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ စိတ္ကူးေတြနဲ႔ တုိက္ရုိက္မဟုတ္ေတာင္မွ သြယ္၀ုိက္ပတ္သက္ေနတာကုိ ေတြ႔ရမွာပါ။ အခု ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ ရဲ႕ မလွ်ဳိ႕၀ွက္ထားတဲ့ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကေလးေတြလုိ႔ ဆုိရင္လည္း မမွားႏုိင္ပါဘူး ခင္ဗ်ာ။

1. သူရဲ႕ မူရင္း အမည္နာမ ဟာ Steven Paul Jobs ျဖစ္ပါတယ္။
2. စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ ဟာ ေမြးျပီးျပီးခ်င္း မိဘေတြရဲ႕ စြန္႔ပစ္မႈ ကုိ ခံခဲ့ရတဲ့ စြန္႔ပယ္ခံ သားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
3. ဇီ၀ေဗဒ စစ္ခ်က္ နဲ႔ စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ ရဲ႕ DNA ကုိ စစ္ေဆးလုိက္တဲ့အခါမွာ သူဟာ အာရပ္ေသြး တစ္၀က္ပါရွိတယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။ သူရဲ႕ ဖခင္ ဟာ ဆီးရီးယားလူမ်ဳိး ျဖစ္ၿပီး မိခင္ျဖစ္သူကေတာ့ အေမရိကန္လူမ်ဳိး ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါတယ္။
4. ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ Apple ကုိ ပူးတဲြတည္ေထာင္မယ့္သူ ျဖစ္လာတဲ့ စတိဗ္၀ါးေနာ့နဲ႔ အထက္တန္းေက်ာင္းသား ဘ၀ က ေတြ႔ဆုံခဲ့ျပီး အဲဒီအခ်ိန္မွာ ၀ါးေနာ့ခ္ ဟာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အရြယ္ နဲ႔ စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ ဟာ ၁၃ ႏွစ္ အရြယ္ ရွိခဲ့ပါျပီ။
4
5. စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ ဟာ သက္သတ္လြတ္သမား ျဖစ္ၿပီး သူ ဟာ ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ အသား မစားေပမယ့္ ငါးတစ္မ်ဳိးကုိေတာ့ စဲြစဲြျမဲျမဲ စားေလ့ရွိပါတယ္။
6. သူ ဟာ ေကာလိပ္တစ္ပုိင္းတစ နဲ႔ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့တယ္ ဆုိေပမယ့္ ညေနပုိင္းမွာ ဖြင့္တဲ့ အသံပုိင္းစမ္းသပ္မႈပညာရပ္ဆုိင္ရာ အပါအ၀င္သင္တန္းငယ္ကေလးတခ်ဳိ႕ကုိေတာ့ ျပန္လည္ အခ်ိန္ေပးတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
7. တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ပုိင္း သင္တန္းငယ္ကေလးေတြထဲက တစ္ခု ဟာ လက္ေရးတုိ သင္တန္း ျဖစ္ခဲ့ျပီး ေနာင္မွာ Apple ထုတ္ကုန္ေတြထဲမွာ Typography နဲ႔ Apple ကုိယ္ပုိင္ ေဖာင့္ေတြ အတြက္ အမ်ားၾကီး အေထာက္အကူ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
8
8. သင္တန္းေတြက ထြက္ခြာလာျပီးခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အိႏၵိယ တုိက္ တစ္ခု လုံး လွည့္ပတ္သြားလာခဲ့ျပီး စိတ္ၾကြေစတဲ့ ေဆးတခ်ဳိ႕ကုိ သုံးစဲြခဲ့ပါတယ္။ သိတ္မၾကာခင္မွာပဲ အဲဒီ အမူအက်င့္ဆုိးေတြကုိ ဇင္ ဗုဒၶဘာသာ ကေန ရရွိလာတဲ့ သမထ သေဘာတရားေတြ ကုိ ေလ့က်င့္ရင္း ေျခဖ်က္ပစ္နုိင္ခဲ့ပါတယ္။
9
9. စတိဗ္၀ါးေနာ့ နဲ႔ အတူတူ အလုပ္စတင္လုပ္ကုိင္ရင္း ပထမဆုံး ထုတ္ကုန္ ျဖစ္တဲ့ Atari ဂိမ္းကုိ မူပုိင္ခြင့္ ပုတ္ျပတ္ ၊ ႏႈန္းေၾကး ေဒၚလာ ၅၀၀၀ နဲ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ မူလ က ပါတနာျဖစ္ခဲ့သူ စတိဗ္၀ါးေနာ့နဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ အရ အဲဒီဂိမ္းေရာင္းခ်ေငြ ကေန တစ္ေယာက္ ကုိ ရွယ္ယာ တစ္ေယာက္တစ္၀က္ (၅၀- ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျဖင့္ ရွင္းေပးမယ္ လုိ႔ ဆုိခဲ့ေပမယ့္ စတိဗ္၀ါးေနာ့ကုိ ဂိမ္းေရာင္းခ်ေငြ က ရတဲ့အျမတ္ဟာ ေဒၚလာ ၇၀၀ သာ ရရွိခဲ့တယ္ လုိ႔ လိမ္လည္ခဲ့ျပီး တစ္၀က္ႏႈန္းထားျဖစ္တဲ့ ေဒၚလာ ၃၅၀ ကုိ သာ စာရင္းရွင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ သူရဲ႕ အိတ္ကပ္ထဲကုိ အသားတင္အျမတ္ေငြ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၄၆၅၀ ရယူသြားခဲ့ပါတယ္။
10
10. Apple ရဲ႕ တတိယ နဲ႔ ေနာက္တုိး တည္ေထာင္သူ ျဖစ္တဲ့ Ronal Wayne က Apple ရဲ႕ ပထမဆုံး လုိဂုိ ကုိ ေရးဆဲြခဲ့ပါတယ္။ (ကမာၻေပၚမွာ ရွိတဲ့ ထူးျခားတဲ့ ပန္းသီး သုံးလုံးဆုိတာ ဟာ အာဒမ္၊ဧ၀ ဇာတ္လမ္းထဲ ပန္းသီး ၊ အုိင္ဆက္နယူတန္ နဲ႔ ေျမဆဲြအားထဲ က ပန္းသီး နဲ႔ Apple ကုမၸဏီ ရဲ႕ ပန္းသီး ကုိ တင္စားေခၚဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။) အဲဒီ လုိဂုိထဲမွာေတာ့ အုိင္ဆက္နယူတန္ နဲ႔ ပန္းသီးပင္ ပုံ ပါ၀င္တဲ့ အျဖဴ၊ အမည္း လုိဂုိဒီဇုိင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇုိင္းနာ Ronal Wayne ဟာ သူတုိ႔နဲ႔ မိတ္ေဆြဖဲြ႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး ႏွစ္ပတ္အၾကာမွာပဲ သူပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ အထဲက( Apple ကုမၸဏီ ရဲ႕) ရွယ္ယာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကုိ ေဂ်ာ့ဘ္ နဲ႔ ၀ါးေနာ့ကုိ ေဒၚလာ ၈၀၀ နဲ႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။
11. ပထမဆုံး Apple I ကုိ ေဒၚလာ ၆၆၆ နဲ႔ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။
12. (ဦးေဆာင္သူ စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြ က ေစ်းႏႈန္း အဆမတန္ ၾကီးျမင့္ျပီး ေစ်းကြက္မွာလည္း အျမတ္အစြန္း နည္းပါးတဲ့အျပင္ လူၾကိဳက္နည္းခဲ့တယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ နဲ႔ ) 1985 ခုႏွစ္မွာ သူ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ Apple ကုမၸဏီ က အလုပ္ထုတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ 1997 ခုႏွစ္မွာ Apple ရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ အျဖစ္  ျပန္လည္ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ (Apple ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြ က ေစ်းႏႈန္း အဆမတန္ ၾကီးျမင့္ျပီး ေစ်းကြက္မွာလည္း အျမတ္အစြန္း နည္းပါးတဲ့အျပင္ လူၾကိဳက္နည္းေနတဲ့အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦး လုိအပ္တယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ နဲ႔ ပဲ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ )
Digital StillCamera
13. ေဂ်ာ့ဘ္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ အရြယ္မွာ သူ ကုိယ္တုိင္ အသိအမွတ္မျပဳတဲ့ ကေလးငယ္တစ္ဦး ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ အတူေနခ်စ္သူ Chris-Ann Brennan နဲ႔ ရရွိတဲ့ Lisa Brennan လုိ႔ ေခၚတဲ့ အဲဒီ ကေလးမေလး ကုိ ပထမပုိင္း ေဂ်ာ့ဘ္ ဟာ အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ခ်စ္သြားခဲ့ျပီး ကေလးငယ္ရဲ႕ အမည္ေနာက္မွာ သူရဲ႕ အမည္အျဖစ္ Lisa Brenan-Jobs လုိ႔ တရား၀င္ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ပါတယ္။
14. မိဘႏွစ္ဦး ရဲ႕ စြန္႔ပစ္ခံ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ ဟာ သမီးငယ္ လီဆာ ေမြးဖြားျပီးေနာက္ပုိင္းမွာ မိသားစု အေတြးအျမင္ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ျပီး သူရဲ႕ ပေရာဂ်က္အသစ္တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Apple ကြန္ပ်ဴတာ အသစ္ ကို Lisa ကုိ အမည္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကံအေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္စြာနဲ႔ပဲ အဲဒီ Lisa ကြန္ပ်ဴတာ ဟာ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့အျပင္ ေနာက္ပုိင္းမွာလည္း ဌာနပုိင္းဆုိင္ရာ ဆက္ခံသူေတြနဲ႔ အမႈေဆာင္အရာရွိေတြရဲ႕ ေခ်ာင္ထုိးထားျခင္း ခံရတဲ့ (စြန္႔ပယ္ခံ) ပေရာဂ်က္တစ္ခု လည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
15. 1980 ခုႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ Adobe Systems ကုိ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ျပီး Adobe Co-founder Charles Geschke ကုိ Apple ကုမၸဏီ မွာ အလုပ္လာလုပ္ဖုိ႔ သြားေရာက္စည္းရုံးခဲ့ေပမယ့္ Charles Geschke က ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာ Apple နဲ႔ Adobe ဟာ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ အတုိင္းအတာ ၾကီးမားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မုိဘုိင္းပစၥည္းေတြအတြက Adobe က Flash ကုိ အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးလုိက္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ သူရဲ႕ ရွားရွားပါးပါး မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ကုိ ျပန္လည္ေမ့ပစ္ခဲ့ပါတယ္။
16
16. Apple မွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္အတြင္းမွာ သူရဲ႕ လစာ ဟာ (၁) ေဒၚလာ မွ်သာျဖစ္ခဲ့ျပီး သူဟာ Apple က ရရွိခဲ့တဲ့ ရွယ္ယာေတြနဲ႔သာ ေနထုိင္ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ သူတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ Pixar Animation Studio ကုိ Disney ကုမၸဏီ ကုိ ေရာင္းခ်ခဲ့ျပီး အခ်ိန္မွာေတာ့ သူရဲ႕ ၀င္ေငြ ဟာ မခန္႔မွန္းႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ၾကြယ္၀လာခဲ့ပါတယ္။
17
17. မ်ဳိးရုိးစစ္ခ်က္ အရ ေတာ္စပ္ရတဲ့ ညီမ ၀မ္းကဲြကေတာ့ Mona Simpson ျဖစ္ခဲ့ျပီး ညီမ မုိနာ နဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ ေနခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္မ်ားစြာရွိခဲ့ဖူးျပီး စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ စိတ္ကူးယွဥ္ခဲ့တဲ့ အႏုပညာရွင္ ျဖစ္ဖုိ႔အထိ ေတာ္ေတာ္ေလး နီးစပ္ခဲ့ပါတယ္။
18
18. မုိနာ ရဲ႕ ၀တၳဳတစ္အုပ္ကုိ အေျခံခံျပီး ရုိက္ကူးထားတဲ့ ရုပ္ရွင္ျဖစ္တဲ့ Anywhere But Here ဟာ ေဂ်ာ့ဘ္ ရဲ႕ ဘ၀ အစစ္အမွန္ကုိ တစိတ္တပုိင္း မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့တယ္ လုိ႔ အတြင္းစကားေတြ က ဆုိပါတယ္။
Laurene Powell Jobs, founder and chair of Emerson Collective and widow of the late Apple founder Steve Jobs, takes part in a panel discussion titled "Immigration Strategy for the Borderless Economy" at the Milken Institute Global Conference in Beverly Hills, California April 29, 2013. REUTERS/Gus Ruelas (UNITED STATES - Tags: BUSINESS) - RTXZ430
19. ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ Yosemite National Park မွာ Laurene Powell နဲ႔ လက္ထပ္ခဲ့ပါတယ္။
20. ေဂ်ာ့ဘ္ ဟာ ပရဟိတ နဲ႔ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ျပဳလုပ္တဲ့ လွဴဒါန္းမႈေတြကုိ ျပဳလုပ္ေလ့မရွိသူ တစ္ဦး လုိ႔ နာမည္ၾကီးပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကုမၸဏီ ရဲ႕ ပရဟိတ ေဆာ့ဖ္၀ဲတစ္ခု ကုိ Apple အတြက္ ဘာမွ ျပန္ရလာႏုိင္စရာ မရွိဘူး ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ ျငင္းပယ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ပါပဲ။
21. စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ၊ စိတ္ခံစားမႈမ်ား နဲ႔ လူေတြရဲ႕ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူေတြအေပၚကုိ ေလ့လာၾကဖုိ႔ သူရဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ Apple Team ကုိ အျမဲလို ညႊန္ၾကားေလ့ရွိျပီး အဲဒီ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကေနတဆင့္ လူတစ္ကုိယ္စာ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း
(iPod) နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး (iPhone) တုိ႔ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။
22. ေဂ်ာ့ဘ္ ဟာ အတၱၾကီးမားသူ တစ္ေယာက္ အျဖစ္လည္း လူသိမ်ားပါတယ္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အေမရိက ရဲ႕ အမာေၾကာဆုံး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျဖစ္ Fortune မဂၢဇင္း ရဲ႕ မ်က္ႏွာဖုံး က ထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။
23. ေဂ်ာ့ဘ္ ဟာ မီဒီယာ သတင္း ၊ စာနယ္ဇင္း ေလာက နဲ႔လည္း ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မရွိတဲ့ အျပင္ အလုိက္သင့္အလ်ားသင့္ ေနထုိင္တတ္သူတစ္ဦးလည္း မဟုတ္ခဲ့ပါ။ Apple ထုတ္ကုန္ေတြကုိ ခန္႔မွန္းျပီး သတင္းေရးသားေလ့ရွိတဲ့ Think Secret Blog ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ ပုိင္ရွင္ လူငယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ Nicholas Ciarelli ကုိ ကုမၸဏီ ရဲ႕ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒ ျဖင့္ တရားစဲြခဲ့ဖူးပါတယ္။
24
24. ေဂ်ာ့ဘ္ ဟာ တီထြင္သူ၊ ပူးတဲြတီထြင္သူ စတဲ့ ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး နဲ႔ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံမွာ မူပုိင္ခြင့္ေပါင္း ၃၄၆ ခု အထိ မွတ္ပုံတင္ထားသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ျပီး တီထြင္သူတစ္ေယာက္ အတြက္ အမ်ားဆုံးမူပုိင္ခြင့္ စာရင္း ရွိသူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
25. ေဂ်ာ့ဘ္ ဟာ Joan Baez နဲ႔ Diane Keaton တုိ႔နဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္ ဇာတ္လမ္းေလးေတြ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။
26. Apple ပူးတဲြတည္ေထာင္သူ စတိဗ္၀ါးေနာ့ အဆုိအရ ေဂ်ာ့ဘ္ ဟာ Code ၊ Coding ေတြကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ေလ့လာခဲ့သူတစ္ဦး မဟုတ္ဘူး လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
27. အေမရိကန္သမၼတ ဘီလ္ကလင္တန္ က အိမ္ျဖဴေတာ္ ရဲ႕ လင္ကြန္းေဆာင္ အိပ္ခန္းမွာ တစ္ညတာ အခ်ိန္ျဖဳန္း အိပ္စက္ဖုိ႔ ပင့္ဖိတ္ေခၚခံခဲ့ရဖူးတဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
28. Fortune မဂၢဇင္း ရဲ႕ အေမရိက ထာ၀ရအေကာင္းဆုံး ကုမၸဏီမ်ား စာရင္းမွာ အမွတ္စဥ္ (၁) မွာ ေနရာယူထားခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီ ဟာ စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ ရဲ႕ apple ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါတယ္။
29. Personal Computer လုိ႔ ေခၚတဲ့ IBM အႏြယ္၀င္ PC ေတြကုိ မုန္းတီးလွသူတစ္ဦး ျဖစ္ျပီး  “PC ေတြကို ေရာင္းမဲ့အစား ေခြးေခ်းေတြကုိပဲ ေရာင္းေတာ့မယ္” လုိ႔ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ကုိ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္.။
30. ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ စတိဗ္ေဂ်ာ႔ဘ္ ဟာ ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ ေမာ္ေတာ္ကားကုိ နံပါတ္ျပားမပါပဲ စီးနင္းခဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ႕ မာစီဒီး SL55 AMG မွာ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္၊ လုိင္စင္နံပါတ္ အပါအ၀င္ ဘာနံပါတ္ မွ ေရးဆဲြထားျခင္း မရွိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိတဲ့ ျခြင္းခ်က္ ကုိ ေျပာျပရရင္ ကာလီဖုိးနီးယား ျပည္နယ္ဥပေဒ က ကားအသစ္တစ္စီး ၀ယ္ယူျပီး ပထမဆုံး ေျခာက္လအတြင္းမွာ ကားအသစ္ကုိ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ ေရးထုိးမထားျခင္း ကုိ ခြင့္ျပဳပါတယ္။ စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ ဟာ ေျခာက္လျပည့္ေျမာက္စဥ္တုိင္းမွာ ေနာက္ထပ္ကားအသစ္တစ္စီးကုိ ၀ယ္ယူအစားထုိးေလ့ရွိတဲ့အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
31. ေဂ်ာ့ဘ္ ဟာ သူ႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြကုိ အျဖဴေရာင္ သုံးစဲြထားတာ ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ၾကိဳက္ေလ့ရွိသူ မဟုတ္ပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္ သူရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြျဖစ္တဲ့ IPhone,IPod ေတြမွာ ရွိတဲ့ အေရာင္ဟာ အျဖဴဆြတ္ဆြတ္ အေရာင္မဟုတ္ပဲ “လငပုပ္ဖမ္းတဲ့အခါျဖစ္တဲ့အေရာင္” Moon Gray လုိ႔ ေခၚတဲ့ ေဘာ္ေငြေရာင္ကုိသာ သုံးစဲြေလ့ရွိပါတယ္။
32. ပူးတဲြတည္ေထာင္သူ စတိဗ္၀ါးေနာ့ဟာ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွာ Apple က အလုပ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုမၸဏီ က ၀ါးေနာ့ ကုိ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၁၂၀၀၀၀ လစာေငြ ကုိ ယခုအခ်ိန္အထိ ေပးအပ္ရေလ့ရွိျပီး စတိဗ္၀ါးေနာ့ ရဲ႕ ကုမၸဏီပုိင္းဆုိင္ရာ အက်ဳိးေဆာင္ခဲ့မႈေတြ အတြက္ လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
33. ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ Macintosh ကြန္႔ပ်ဴတာတုိင္းမွာ စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ ရဲ႕ လက္မွတ္ေရးထုိးထားတာ ရွိပါတယ္။
34. သူဟာ ဂူးဂဲလ္ကုိ စတင္တည္ေထာင္သူေတြျဖစ္တဲ့ Segey Brin နဲ႔ Larry Page ကုိ အေတာ္ေလး ေလးစားခဲ့ျပီး နည္းပညာ Sharing ကိစၥ မွန္သမွ်ကုိ Google နဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ သူရဲ႕ အၾကီးတန္းအရာရွိေတြကို မွာၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္။
35
35. Google က Apple ထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ အျပိဳင္ Andriod ပစၥည္းေတြကုိ ထုတ္လုပ္လုိက္တဲ့အခါမွာေတာ့ စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ ဟာ Google ကုိ ရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။
36. ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ ပန္ခရိယ ကင္ဆာ ျဖစ္တာ ကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီး ပထဆုံး အၾကိမ္ ခဲြစိတ္မႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။
37. ပထမဆုံးအၾကိမ္ ပန္ခရိယကင္ဆာ ခဲြစိတ္မႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး ကုိးလ အၾကာမွာေတာ့ သူ ရဲ႕ အဓိက ေသြးေၾကာမၾကီးေတြအတြင္းမွာ ပန္ခရိယဆဲလ္ေတြ အဆမတန္ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနတာ သိရွိခဲ့ျပီးေနာက္ ကိန္းဘရစ္တကၠသုိလ္ ဘဲြ႔ႏွင္းသဘင္ ခန္းမ မွာ ဘဲြ႔ယူေက်ာင္းသားေတြကုိ စကားေျပာဆုိရင္း ကမာၻၾကီး ကုိ ေနာက္ဆုံးအၾကိမ္ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။
38. Apple ကုမၸဏီ နဲ႔ သူရဲ႕ မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီ ျဖစ္တဲ့ ဒစၥေနး ကုမၸဏီ အပါအ၀င္ ျပိဳင္ဘက္ ကုမၸဏီ ျဖစ္တဲ့ Microsoft ကုမၸဏီ တုိ႔က သူေသဆုံးသြားတဲ့အခ်ိန္ မွာ ကုမၸဏီ ရဲ႕ အလံေတြကုိ တစ္၀က္ ေအာက္ခ် ျပီး သူ႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။
39. “ Oh wow, Oh wow, Oh wow” ဆုိတဲ့ စကားသံေတြဟာ ေဆးရုံေပၚမွာ ေသလုေမ်ာပါး ခံစားေနရတဲ့ သူရဲ႕ ေနာက္ဆုံး ညည္းတြားေရရြတ္ခဲ့တဲ့ အသံေတြပါပဲ။
40
40. ကာလီဖုိးနီးယားျပည္နယ္ အစိုးရ က ႏွစ္စဥ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္ေန႔ကုိ စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ ေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ဂုဏ္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။
Ref: digitaltimes.com.mm