မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦးမိမိမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္မ်ား ဘယ္ကုိေရာက္ေနသလဲဆုိတာ ဖုန္းျဖင္႔ GPS သုံးရွာေဖြႏုိင္မည္႔ my family gps tracker apk

မိသားစု၀င္သာမက မိမိမိတ္ေဆြမ်ား၊သူငယ္ခ်င္ လုပ္ငန္းအတူလုပ္ကုိင္
ေနသူမ်ားေရာက္ရွိရာေနရာကုိ ဖုန္းျဖင္႔အဆက္သြယ္လုပ္စ
ရာမလုိပဲသိရွိႏုိင္မည္႔ Family GPS Tracker ျဖစ္ပါသည္။
( App ကုိ တပ္ဆင္ၿပီးေနာက္ Setting မွတစ္ဆင္႔ ဆက္သြယ္
ထားလုိသူထံ Code ေပးပုိ႔ထားၿပီးသုံးစြဲႏုိင္ပါသည္။


ေဆာ့ဝဲကိုေတာ့ ေအာက္က Download ကိုနိပ္၍ေဒါင္းယူလိုက္ပါ
👇   👇   👇    👇     👇
Download Apk File


🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏
အားလံုးအဆင္ေျပႀကပါေစ
Credit: kyawminlover.blogspot.com