ျပည္တြင္းမွ GSM SIM ကတ္မ်ား၏ အင္တာနက္ APN စနစ္ကို အလြယ္တကူ ခ်ိန္ညႇိႏုိင္မည့္ App

ျပည္တြင္းမွ GSM SIM ကတ္မ်ား၏ အင္တာနက္ APN စနစ္ကို အလြယ္တကူ ခ်ိန္ညႇိႏုိင္မည့္ App ျဖစ္သည္။ Android OS စနစ္သုံး App ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားျဖစ္သည့္ Telenor, Ooredoo, MecTel, MPT CDMA, MPT WCDMA/GSM စသည့္ SIM ကတ္အမ်ဳိးအစားမ်ားအတြက္ APN စနစ္ကို App မွ အလြယ္တကူ ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားတာေၾကာင့္ Android ဖုန္းေတြမွာ အင္တာနက္လိုင္းမတတ္တဲ့အခါ APN အလြယ္တကူ ခ်ိန္ညွိနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ App အား ေအာက္ကလင့္တြင္ ေအာင္းယူနိုင္ပါတယ္။