ဓါတ္ပံုမ်ားမွာ Tag မခံရေအာင္ Suggestion List မွ သင့္အမည္ကို ဖြက္ထားနည္း

Facebook မွာ မ်က္ႏွာမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတဲ့ နည္းပညာကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ Upload ျပဳလုပ္လိုက္တဲ့ ဓါတ္ပံုမ်ားမွာ ပါရွိတဲ့ လူေတြကို ခြဲျခားေပးႏုိင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ ပါရွိပါတယ္။ သင့္သူငယ္ခ်င္းေတြ Upload ျပဳလုပ္တဲ့ ဓါတ္ပံုတစ္ပံုမွာ သင့္ရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ေတြ႔ရွိတာနဲ႔ Facebook က အဲဒီဓါတ္ပံုမွာ သင့္သူငယ္ခ်င္းေတြက လြယ္ကူစြာ သင့္ကို Tag လုပ္ႏုိင္ေအာင္ သင့္အမည္ကို Suggest ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။
သင့္ကို သူငယ္ခ်င္းေတြက Tag လုပ္တဲ့အခါမွာ သင့္ရဲ႕ Tagging Settings အရ သင္သတ္မွတ္ထားတဲ့ လူမ်ားက အဲဒီ ဓါတ္ပံုကို ျမင္ေတြ႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ Privacy အရ ဓါတ္ပံုမ်ားမွာ သင့္ကို Tag ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေအာင္ ပိတ္ထားခ်င္ရင္ေတာ့ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။
Note: အခုေဖာ္ျပမယ့္ နည္းလမ္းက သင္ပါရွိတဲ့ ဓါတ္ပံုမ်ားကို သူငယ္ခ်င္းမ်ားက Upload ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ Tag ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ သင့္အမည္ကို Facebook က Suggest ျပဳလုပ္ေပးျခင္းကိုသာ ပိတ္ထားႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳေပမယ့္လည္း သင့္သူငယ္ခ်င္းေတြက အဲဒီ ဓါတ္ပံုမွာ သင့္ကို Tag ျပဳလုပ္ႏို္င္အံုးမွာပါ။ Facebook က သင့္အမည္ကို အၾကံျပဳျပသေပးမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။
ဒီနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ Settings ထဲသြားပါ။
%e1%81%81
Timeline and Tagging ကို ႏွိပ္ပါ။
%e1%81%82
“How can I manage tags people add and tagging suggestions” က႑မွ “Who sees tag suggestions when photos that look like you are uploaded.” ရဲ႕ ညာဘက္ေဘးမွ Edit ကို ႏွိပ္ပါ။
%e1%81%83
ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ က႑ကို အက်ယ္ျဖန္႔ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Drop-Down List မွ No One ကို ေရြးေပးပါ။
%e1%81%84
ၿပီးရင္ ညာဘက္မွ Close ကို ႏွိပ္ပါ။
%e1%81%85
အခုဆိုရင္ Settings ဟာ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး သင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားက သင့္ဓါတ္ပံုကို Upload ျပဳလုပ္ရင္ ျဖစ္ေစ၊ သင္နဲ႔ တူတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဓါတ္ပံုမ်ားကို တစ္စံုတစ္ေယာက္က Upload ျပဳလုပ္လိုက္ရင္ ျဖစ္ေစ Facebook က သင့္အမည္ကို အၾကံျပဳျပသေပးမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။
%e1%81%86
ref: androidpit
Credit: digitaltimes.com.mm