မိမိကံၾကမၼာကို မိမိရာသီခြင္ကိုလိုက္၍ အေသးစိတ္စစ္ေဆးနုိင္မည့္ The Tarot - တားေရာ႔ေဗဒင္

မိမိကံၾကမၼာကို မိမိရာသီခြင္ကိုလိုက္၍ အေသးစိတ္စစ္ေဆးနုိင္သည္။
အလုပ္အကိုင္၊ ေငြေၾကး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အခ်စ္ေရး စသည္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္နိုင္သည္။
ကံစမ္းအေနျဖင့္လည္း ေမးျမန္းနိုင္သည္။
ကံေကာင္းေစေသာေန႕ရက္၊ အေရာင္ ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုလဲ ေဖာ္ျပေပးသည္။
မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း အေပ်ာ္တမ္း ေဗဒင္ၾကည့္ေပးနုိင္သည္။ ေဆာ့ဝဲအား ေအာက္ကလင့္မွာ
 ေဒါင္းယူနုိင္ပါတယ္။