ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္း ဘတ္စ္ကားမ်ားျဖင့္ သြားလာရလြယ္ကူေစမယ့္ Yangon Buses (2017).apk


ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္း ဘတ္စ္ကားမ်ားျဖင့္ သြားလာရလြယ္ကူေစမယ့္ Yangon Buses Application တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္းရွိ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ား နွင့္ ဘတ္စ္ကားမ်ားရွိရာေနရာ , မွတ္တိုင္တစ္ခုတြင္ မည္သည့္ကားအမ်ိဳးအစားမ်ားေရာက္ရွိလာ မလဲဆိုတာေတြကို ၾကည့္ရႈနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
Yangon Buses Application ကို ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္း ဘတ္စ္ကားမ်ားျဖင့္ သြားလာရလြယ္ကူေစရန္ အခုဘဲ ေဒါင္းလုတ္ရယူနိုင္ပါျပီ။
ေဒါင္းလုတ္ရယူရန္ ႏွိပ္ပါ။