တက္တူးမထုိးမီ အေရျပားေပၚ အရင္စမ္းသပ္ တင္ၾကည့္ႏုိင္မယ့္ app ေလး

တက္တူးမထုိးမီ အေရျပားေပၚ အရင္စမ္းသပ္ တင္ၾကည့္ႏုိင္မယ့္ app ေလး

တက္တူးထုိးလုိ႔ ေဆးအတည္မျဖည့္မီ မိမိထိုးမယ့္ တက္တူးနဲ႔ ထုိးမယ့္ေနရာ လုိက္မလုိက္ လက္ေတြ႔အတုိင္းျမင္ေတြ႔ခြင့္ ရေစမယ့္ app ေလး ျဖစ္ပါတယ္။ Ink Hunter က iPhone နဲ႔ iPad ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးအတြက္ တီထြင္ဖန္တီးထားတဲ့ အခမဲ့ app ေလးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
မ်ဥ္းေၾကာင္း ၃ ခုအသုံးျပဳကာ Smiley ကို အေရျပားေပၚ ဆြဲျခင္းျဖင့္ ယင္း app အလုပ္လုပ္ပါတယ္။
ပုံေတြရယူျပီးေနာက္ ယင္း app ဟာ မ်ဥ္းေၾကာင္းကေန ရုပ္၊ ပုံဖမ္းျခင္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ အဲဒီ app ဟာ မ်ဥ္းေၾကာင္းလုိင္းအနာကြပ္နဲ႔ ခ်ိန္ျပီး ေဆးမင္ေၾကာင္ကို မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေနရာမွာ အတိအက်ထား ႏုိင္ပါတယ္။
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အျပည့္ျဖစ္ေပၚေစဖုိ႔ smiley ကို screen မ်က္ႏွာျပင္မွာ ေပၚတဲ့ အရြယ္အစားထက္ ၾကီးေအာင္ ဆြဲရပါမယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ပဲ မ်ဥ္းေၾကာင္းေတြ ေသးေသးသာ ဆြဲထားပါက ဒီဇုိင္း ျပန္႔ သုိ႔မဟုတ္ လုံးဝ ေပၚမွာမဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ေနရာမွန္ျပီဆုိတာနဲ႔ တက္တူေလး ဘယ္လုိပုံစံထြက္လာမလဲဆုိတာ သိျမင္ႏုိင္ပါျပီ။  
Ref: Metro 
Credit: trend.com.mmContact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top