မိုဘိုင္းဖုန္း Application အစံုရယူဖို႔ Software Guide v1.0 Apk

ေဆာ့ဝဲလမ္းညြန္ ရဲ႕ Facebook Page စာမ်က္နွာမွ တင္ဆက္လ်ွက္ရွိတ့ဲ အသံုးခ် မိုဘိုင္း Application မ်ား နွင့္ နည္းပညာ ဗဟုသုတ မ်ားစြာကို ေန႔စဥ္ဝင္ေရာက္ေဒါင္းယူ ေလ့လာဖတ္ရႈနိုင္မည့္ App ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာ့ဝဲလမ္းညြန္ Apk
Mediafire မွ ေဒါင္းယူရန္