မိမိလက္ေတာ့ပ္ကြန္ပ်ဴတာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္နည္း အဆင့္ (၃) ဆင့္
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဂရုစုိက္ေပးမႈအနည္းဆုံး အညစ္ပတ္ဆုံးအရာေတြထဲက တစ္ခုုကို ျပပါဆုိရင္ လက္ေတာ့ပ္ကီးဘုတ္ သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာကီးဘုတ္လို႕ပဲ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ႕ကလည္း တျခားအရာ၀တၳဳေတြကို ပံုမွန္သန္႕ရွင္းေရးလုပ္သလုိ ပံုမွန္လုပ္ေပးသင့္တဲ့အရာေတြပါ။ ဒီအဆင့္ (၃) ခုက သင့္လက္ေတာ့ပ္ကြန္ပ်ဴတာကို ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈတစ္စုံတစ္ရာ မရိွဘဲ သန္႔ရွင္းေစပါလိမ့္မယ္။
-       လက္ေတာ့ပ္ကို အရက္ျပန္နဲ႔ သန္႔ရွင္းေပးပါ။ ျပီးေတာ့ အၾကီးအက်ယ္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါက အေရာင္အဆင္းမရိွတဲ့ ရွာလကာရည္စတဲ့ အိမ္တြင္းျဖစ္ေတြကို သုံးပါ။
-       ေဖာ္စပ္ျပီးပါက ဘူးေသးတစ္ခုထဲထည့္ျပီး စပရင္းဘူးလုိ ဖ်န္းျပီး အသုံးျပဳရပါမယ္။
-       ႏူးညံ့တဲ့ တစ္ခါသုံးအဝတ္စက အေကာင္းဆုံးပါပဲ။ အဲဒါက ကြန္ပ်ဴတာဖန္သားျပင္မွာ အဆင္းအေၾကာင္းက်န္ရစ္တဲ့အႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့နည္းေစပါမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာစခရင္ကို အဝတ္စေလးျဖင့္ စက္ဝုိင္းပုံစံနဲ႔ တစ္သမတ္တည္း သုတ္ေပးရပါမယ္။  အဆင္ေျပသလို ဘက္ေပါင္းစံုသုတ္လုိ႕မရပါဘူး။
Ref: TOI 
Credit: trend.com.mm