ဗားရွင္းအသစ္ထြက္ရွိလာျပီျဖစ္တ့ဲ Facebook 110.0.0.15.69 APK


ဗားရွင္းအသစ္တြင္ ဗီဒီယိုေတြကို Live လႊင့္လို့ အဆင္ေျပပါတယ္။ News feed ျမန္ဆန္လာတာကို ေတြ ့ရမွာျဖစ္ျပီး Facebook ကိုအသံုးျပဳရတာအလြန္းေကာင္းမြန္လာတ့ဲအခ်က္ေတြပါ၀င္လာျပီး ဒီဇိုင္းေတြလည္းေျပာင္းလဲလာပါတယ္။
Facebook ကထည့္သြင္းေပးလိုက္တ့ဲ ဖက္ရွင္အသစ္ေတြကို အသံုးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။
Version အသစ္ေတြကိုမွ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္ဆိုရင္ ေအာက္တြင္ေဒါင္းလုပ္ရယူနိုင္ပါျပီ။

Facebook ဗားရွင္းအသစ္အား ေဒါင္းယူရန္