ေရစိုခံဖုန္းေတြရဲ႕အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ IP အေၾကာင္းဒီတစ္ပတ္မွာ ေဖာ္ျပေပးမွာကေတာ့ ေရစိုခံဖုန္းေတြမွာ ပါ၀င္တဲ့ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ IP ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးသြားမွာပါ။ မုိဘိုင္းဖုန္းေတြရဲ႕ ေရစိုခံႏိုင္မႈ၊ အမႈန္ေတြနဲ႔ ဖုန္ေတြရဲ႕ဒဏ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္မႈ ခံႏိုင္ရည္ကို IP ဆိုတဲ့စနစ္နဲ႔ တိုင္းတာၾကပါတယ္။ IP ေတြကို တိုင္းတာတဲ့ အခါမွာလည္း ဂဏန္းေတြနဲ႔ ေဖာ္ျပၾကေလ့ရွိပါတယ္။ ကိုယ့္ဖုန္းရဲ႕ IP ကိုေတာ့ http://www.gsmarena.com လို ဖုန္း၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြမွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ပထမဆံုး IP ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ေဖာ္ျပပါမယ္။ IP ဆိုတာကေတာ့ Ingress Protection ရဲ႕ အတိုေကာက္ စာလံုးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး International Protection Rating လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ IP ရဲ႕ေနာက္မွာ ဂဏန္း ၂ လံုးနဲ႔ ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။ ဥပမာဆိုရင္ေတာ့ IP 68 ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပတတ္ပါတယ္။ IP ရဲ႕ေနာက္ဘက္မွာ ေဖာ္ျပတဲ့ ဂဏန္းႏွစ္ခုဟာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ နံပါတ္ေတြပါ။ ဒီဂဏန္းႏွစ္လံုးကို ဘယ္လိုတြက္ခ်က္ သတ္မွတ္သလဲဆိုေတာ့ ဥပမာအေနနဲ႔ျပခဲ့တဲ့ IP68 ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ေရွ႕ကစာလံုးျဖစ္တဲ့ 6 ဟာ Solid Protection လို႔ေခၚတဲ့ အစိုင္အခဲနဲ႔ ဖုန္မႈန္႔ေတြ၊ ဖုန္းကို ထိခိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဘက္က8 ဆိုတဲ့ နံပါတ္ကေတာ့ Liquids Protection လို႔ေခၚတဲ့ ဖုန္းကို ေရေတြ၊ အရည္ေတြကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ဂဏန္းျဖစ္ပါတယ္။

IP 00 ကေန IP 68 ၿပီးေတာ့ ယခု ေနာက္ဆံုးက IP 69K အထိ ရွိပါလာတယ္။

Solid ကေတာ့ အခုအခါမွာ ဂဏန္းအေနနဲ႔ ၁ ကေန ၆ အထိပဲ ရွိပါတယ္။ Liquid ကေတာ့ ၁ ကေန ၈ အထိပဲ ရွိပါေသးတယ္။

IP ေနာက္က Solid မွာပါရွိတဲ့ ဂဏန္း

0 ကေန 9 အထိက ဘာကို ေဖာျ္ပသလဲဆုိရင္

0
ဖုန္္နဲ႔ ထိခိုက္ပြန္းရွျခင္းဒဏ္ကို အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ပါဘူး။

1
၅၀ မီလီမီတာထက္ႀကီးတဲ့ အမႈန္အစိုင္အခဲမ်ား ထိခိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။

2
ဖုန္းအသံုးျပဳတဲ့ လက္မွာကပ္ေနတဲ့ ၁၂ မီလီမီတာထက္ႀကီးတဲ့ အမႈန္အစိုင္အခဲမ်ား ထိခိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။ လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ႔ အျခားအလားတူ အရာဝတၳဳေတြနဲ႔ ပြတ္တိုက္တဲ့အခါမွာ ပါလာတဲ့ဖုန္းေတြကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

3
ဖုန္းအသံုးျပဳတဲ့ လက္မွာကပ္ေနတဲ့ ၂.၅ မီလီမီတာထက္ႀကီးတဲ့ အမႈန္အစိုင္အခဲမ်ား ထိခိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။ ကိရိယာ တန္ဆာပလာအေသးေတြ၊ ဝါယာႀကိဳး အထူေတြနဲ႔ ပါတ္တိုက္တဲ့ ဒဏ္ကိုခံႏိုင္ပါတယ္။

4
အသံုးမ်ားတဲ့ ဝါယာႀကိဳးေတြ၊ စလင္ဒါပံု စကူေတြနဲ႔ ဖုန္ဝင္တဲ့ဒဏ္ကိုခံႏိုင္ပါတယ္။

5

ဖုန္ေတြ တစ္စက္မွမဝင္ဘူး၊ ခံႏိုင္တယ္လို႔ေတာ့ မေျပာဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဖုန္းဝင္ေရာက္မႈအတြက္ ေက်နပ္ေလာက္တဲ့ အေျဖကိုေပးပါတယ္။

6

ဖုန္လံုးဝမဝင္ႏိုင္ဘူးလို႔ေတာင္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ထိခိုက္မႈဒဏ္ႏွင့္ ပြန္းပဲ့မႈဒဏ္မ်ားကို အေကာင္းမြန္ဆံုး ကာကြယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Liquid မွာပါရွိတဲ့ ဂဏန္း

0 ကေန 9 အထိက ဘာကိုေဖာျ္ပသလဲဆုိရင္

0

ေရဒဏ္ကေန လံုးဝမကာကြယ္ ေပးႏိုင္ပါဘူး။

1

ဖုန္းကို ေရေငြ႔႐ိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။

2

အျမင့္ ၁၅ ဒီဂရီခန္႔မွ ေရမႈန္ေရမႊား က်ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။

3

အျမင့္ ၆၀ ဒီဂရီခန္႔မွ ေရမႈန္ေရမႊား က်ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။

4

ဘယ္ေနရာကမဆို ေရမႈန္ေရမႊား က်လာလာ ျပႆနာမရွိပါဘူး။ ဒီဒဏ္ကို ခံႏိုင္ပါတယ္။

5

ဖိအားနည္းတဲ့ ေရအားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

6

ဖိအားျပင္းတဲ့ ေရအားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။

7

ေရေအာက္ ၁၅ စင္တီမီတာကေန ၁ မီတာအတြင္း သယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ ဒီအနက္အထိ ျပဳတ္က်တာ ခံႏိုင္ပါတယ္။ ေရထဲမွာ ထားႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ကေတာ့ မိနစ္ ၃၀ ျဖစ္ပါတယ္။

8

ေရထဲကို ျပဳတ္က်တဲ့အခါ အခ်ိန္အေတာ္ ၾကာတဲ့အထိေရ မဝင္ႏိုင္ပါဘူး။IP ေနာက္က Solid နဲ႔ Liquid တို႔ရဲ႕ ဂဏန္းေတြကို တြဲဖက္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

IP 00

IP 00 မွာဆိုရင္ေတာ့ ေရွ႕ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Solid မွာေရာ ေနာက္ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Liquid မွာပါ 0 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖုန္္၊ ထိခိုက္ပြန္းရွျခင္းနဲ႔ ေရဒဏ္ေတြကေန လံုးဝမကာကြယ္ ေပးႏိုင္ပါဘူး။

IP 01

IP 01 မွာဆိုရင္ေတာ့ ေရွ႕ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Solid က0 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖုန္္နဲ႔ ထိခိုက္ပြန္းရွျခင္းတို႔ကို လံုးဝမကာကြယ္ ေပးႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ဂဏန္း Liquid ကေတာ့ 1 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖုန္းကို ေရေငြ႕႐ိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။

IP 02

IP 02 မွာဆိုရင္ေတာ့ ေရွ႕ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Solid က 0 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖုန္္္၊ ထိခိုက္ပြန္းရွျခင္းတို႔ကို လံုးဝမကာကြယ္ ေပးႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Liquid က 2 ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျမင့္ ၁၅ ဒီဂရီခန္႔မွ ေရမႈန္ေရမႊား က်ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။

IP 03

IP 03 မွာဆိုရင္ေတာ့ ေရွ႕ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Solid က 0 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖုန္္ဒဏ္၊ ဖုန္းကို ထိခိုက္ပြန္းရွျခင္း ဒဏ္ကေန လံုးဝမကာကြယ္ ေပးႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Liquid က 3 ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျမင့္ ၆၀ ဒီဂရီခန္႔မွ ေရမႈန္ေရမႊား က်ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။

IP 04

IP 04 မွာဆိုရင္ေတာ့ ေရွ႕ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Solid က 0 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖုန္္နဲ႔ ဖုန္းကို ထိခိုက္ပြန္းရွျခင္း ဒဏ္ကေန လံုးဝမကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Liquid က 4 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရမႈန္ေရမႊား က်ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။

IP 05

IP 05 မွာဆိုရင္ေတာ့ ေရွ႕ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Solid က 0 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖုန္္နဲ႔ ဖုန္းကို ထိခိုက္ပြန္းရွျခင္း ဒဏ္ကေန လံုးဝမကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Liquid က 5 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖိအားနည္းတဲ့ ေရအားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။

IP 06

IP 06 မွာဆိုရင္ေတာ့ ေရွ႕ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Solid က 0 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖုန္္နဲ႔ ဖုန္းကို ထိခိုက္ပြန္းရွျခင္း ဒဏ္ကေန လံုးဝမကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Liquid က 6 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖိအားျပင္းတဲ့ ေရအားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။

IP 07

IP 07 မွာဆိုရင္ေတာ့ ေရွ႕ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Solid က 0 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖုန္္နဲ႔ ဖုန္းကို ထိခိုက္ပြန္းရွျခင္း ဒဏ္ကေန လံုးဝမကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Liquid က 7 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၁၅ စင္တီမီတာကေန ၁ မီတာအတြင္း ခဏတာေရထဲ ျပဳတ္က်ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

IP 08

IP 08 မွာဆိုရင္ေတာ့ ေရွ႕ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Solid က 0 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖုန္္နဲ႔ ထိခိုက္ပြန္းရွျခင္း ဒဏ္ကေန လံုးဝမကာကြယ္ ေပးႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Liquid က 8 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရထဲကို ျပဳတ္က်တဲ့အခါ အခ်ိန္အေတာ္ ၾကာတဲ့အထိေရ မဝင္ႏိုင္ပါဘူး။

IP 10

IP 10 မွာဆိုရင္ေတာ့ ေရွ႕ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Solid က 1 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၅၀ မီလီမီတာ ထက္ႀကီးတဲ့ အမႈန္အစိုင္အခဲမ်ား ထိခိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။ ေနာက္ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Liquid က 0 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရစိုျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

IP 11

IP 11 မွာဆိုရင္ေတာ့ Solid က 1 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၅၀ မီလီမီတာ ထက္ႀကီးတဲ့ အမႈန္အစိုင္အခဲမ်ားရဲ႕ ထိခိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။ ေနာက္ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Liquid က 1 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရေငြ႕႐ိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။

IP 12

IP 12 မွာဆိုရင္ေတာ့ Solid က 1 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၅၀ မီလီမီတာ ထက္ႀကီးတဲ့ အမႈန္အစိုင္အခဲမ်ား ထိခိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။ Liquid က 2 ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျမင့္ ၁၅ ဒီဂရီခန္႔မွ ေရမႈန္ေရမႊား က်ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။

IP 13

IP 13 မွာဆိုရင္ေတာ့ Solid က 1 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၅၀ မီလီမီတာ ထက္ႀကီးတဲ့ အမႈန္အစိုင္အခဲမ်ား ထိခိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။ Liquid က 3 ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျမင့္ ၆၀ ဒီဂရီခန္႔မွ ေရမႈန္ေရမႊား က်ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။

IP 14

IP 14 မွာဆိုရင္ေတာ့ Solid က 1 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၅၀ မီလီမီတာထက္ႀကီးတဲ့ အမႈန္အစိုင္အခဲမ်ား ထိခိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။ Liquid က 4 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရမႈန္ေရမႊားက်ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပး ႏိုင္မွာပါ။

IP 15

IP 15 မွာဆိုရင္ေတာ့ Solid က 1 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၅၀ မီလီမီတာ ထက္ႀကီးတဲ့ အမႈန္အစိုင္အခဲမ်ား ထိခိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။ Liquid က 5 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖိအားနည္းတဲ့ ေရအားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။IP 16

IP 16 မွာဆိုရင္ေတာ့ Solid က 1 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၅၀ မီလီမီတာ ထက္ႀကီးတဲ့ အမႈန္အစိုင္အခဲမ်ား ထိခိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။ Liquid က 6 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖိအားျပင္းတဲ့ေရအားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။

IP 17

IP 17 မွာဆိုရင္ေတာ့ Solid က 1 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၅၀ မီလီမီတာ ထက္ႀကီးတဲ့ အမႈန္အစိုင္အခဲမ်ား ထိခိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။ Liquid က 7 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၁၅ စင္တီမီတာကေန ၁ မီတာအတြင္း ခဏတာေရထဲ ျပဳတ္က်ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး စိမ္ထားႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

IP 18

IP 18 မွာဆိုရင္ေတာ့ Solid က 1 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၅၀ မီလီမီတာ ထက္ႀကီးတဲ့ အမႈန္အစိုင္အခဲမ်ားရဲ႕ ထိခိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။ Liquid က 8 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရထဲကို ျပဳတ္က်တဲ့အခါ အခ်ိန္အေတာ္ ၾကာတဲ့အထိ ေရမဝင္ႏိုင္ပါဘူး။

IP 20

IP 20 မွာဆိုရင္ေတာ့ Solid က 2 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖုန္းအသံုးျပဳတဲ့ လက္မွာကပ္ေနတဲ့ ၁၂ မီလီမီတာထက္ႀကီးတဲ့ အမႈန္အစိုင္အခဲမ်ား ထိခိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။ Liquid က 0 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရစိုျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

IP 21

IP 21 မွာဆိုရင္ေတာ့ Solid က 2 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖုန္းအသံုးျပဳတဲ့ လက္မွာကပ္ေနတဲ့ ၁၂ မီလီမီတာ ထက္ႀကီးတဲ့ အမႈန္အစိုင္အခဲမ်ား ထိခိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။ Liquid က 1 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရေငြ႕႐ိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။IP 22

IP 22 မွာဆိုရင္ေတာ့ Solid က 2 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖုန္းအသံုးျပဳတဲ့ လက္မွာကပ္ေနတဲ့ ၁၂ မီလီမီတာထက္ႀကီးတဲ့ အမႈန္အစိုင္အခဲမ်ား ထိခိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။ Liquid က 2 ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျမင့္ ၁၅ ဒီဂရီခန္႔မွ ေရမႈန္ေရမႊား က်ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။

IP 23

IP 23 မွာဆိုရင္ေတာ့ Solid က 2 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖုန္းအသံုးျပဳတဲ့ လက္မွာကပ္ေနတဲ့ ၁၂ မီလီမီတာ ထက္ႀကီးတဲ့ အမႈန္အစိုင္အခဲမ်ား ထိခိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။ ေနာက္ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Liquid က 3 ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျမင့္ ၆၀ ဒီဂရီခန္႔မွ ေရမႈန္ေရမႊား က်ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။

IP 24

IP 24 မွာဆိုရင္ေတာ့ Solid က 2 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖုန္းအသံုးျပဳတဲ့ လက္မွာကပ္ေနတဲ့ ၁၂ မီလီမီတာထက္ႀကီးတဲ့ အမႈန္အစိုင္အခဲမ်ား ထိခိုက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။ ေနာက္ဂဏန္းျဖစ္တဲ့ Liquid က 4 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္ေနရာကျဖစ္ေစ ေရမႈန္ေရမႊား က်ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာပါ။က်န္ရွိတဲ့ IP 25 ကေန IP 68 အထိကို ဂဏာန္းေတြကို အထက္ပါ အတြဲအဖက္အတိုင္း မွတ္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ iPhone 7 ကေတာ့ ကိုယ္ထည္အတြက္ IP67 လို႔သတ္မွတ္ေပးထားတာေၾကာင့္ ဖုန္နဲ႔ ေရဒဏ္
ကိုခံႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ ေရေအာက္အနက္ တစ္မီတာအထိ သယ္ယူသြားႏိုင္ၿပီး သယ္ႏိုင္တဲ့ သို႔မဟုတ္ ေရထဲမွာထားႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ကေတာ့ မိနစ္ ၃၀ ျဖစ္ပါတယ္။
Credit: internetjournal.media