ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္း မ်ားကို ေလ့လာနိုင္မည့္ Myanmar Driver Handbook

ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္း စံျပအေမးေျဖ ႏွင့္ လမ္းညြွန္မ်ား၊ လမ္းအမွတ္အသားမ်ား ကို အတူတကြ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း လုိင္စင္ စာေမးပြဲ အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္၍ အလြယ္တကူရန္ ေလ့လာနိုင္သည့္ App ျဖစ္ပါသည္။ ဖိုင္အရြယ္အစား 4.85 ခန္႔ရွိပါတယ္။ Android Os 4.0 အထက္ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ ေဆာ့ဝဲအား ေအာက္ကလင့္တြင္ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။
Download Apk File