မိမိဖုန္းကို သူမ်ား ဖုန္းေတြနဲ ့မတူေအာင္ အလွဆင္နိုင္တ့ဲ Rounds and ScreenCorners

မိမိဖုန္းကို သူမ်ား ဖုန္းေတြနဲ ့မတူေအာင္ အလွဆင္နိုင္တ့ဲ Rounds and ScreenCorners

ကိုယ္ဖုန္းကို သူမ်ားေတြနဲ ့မတူထူးျခားေအာင္ အလွဆင္ခ်င္သူမ်ားတြက္ ဖုန္းရဲ႕မ်က္နွျပင္ ေထာင့္ေလးေထာင့္ကို အနားေဘာင္ ဒီဇုန္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လိုသလို အလွဆင္ နိုင္ပါတယ္။ အနားေဘာင္ Design မ်ားကေတာ့အစံုပါဘဲ ကိုယ္ႏွစ္သက္တာေတြေရြးခ်ယ္ျပီးအသံုးျပဳပါတယ္။
ေပးထားေသာ လင္ခ့္မွ ေဆာ့၀ဲလ္ႏွစ္ခုလံုးေဒါင္းယူျပီးအသံုးျပဳယံုပါဘဲ ဖုန္းမွာ Root မရွိရင္လည္းအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။
နမူနာပံုေတြရိုတ္ျပထားပါတယ္..။
ေဆာ့၀ဲလ္ႏွစ္ခုကိုေအာက္မွာေဒါင္ယူလိုက္ပါ။
Rounds ေဆာ့၀ဲလ္အားရယူရန္။

ScreenCorners ေဆာ့၀ဲလ္အားရယူရန္။


Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top