ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာအားလုံးရဲ႕ SIM ကတ္ေတြကို မွတ္ပုံတင္ႏုိင္မဲ့ App

Telenor, Ooredoo, MPT, MEC စတဲ့ SIM ေတြ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း ရွိ မရွိကို App ကေနစစ္ေဆးႏုိင္တဲ့အျပင္ မွတ္ပုံတင္ဖို႔အတြက္ ဖုန္းေခၚၿပီးေမးႏိုင္ဖို႔ ဖန္တီးထားပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္ျခင္း မရွိေသးေသာ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႔ ဆင္းကဒ္မ်ားကို ဤေဆာ့ဝဲကိုအသံုးျပဳၿပီး ဆင္ကဒ္မ်ားမွတ္ပံုတင္ရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ေအာက္ကလင့္တြင္ ေဆာ့ဝဲအားေဒါငးယူနိုင္ပါတယ္။
ေဆာ့ဝဲလ္အားရယူရန္