မိမိသံုးေနတ့ဲ App ေတြ ဂိမ္းေတြကို ေသာ့ခတ္ထားနိုင္မည့္ App Lock 2.0 APK

မိမိဖုန္းထဲမွာ သံုးေနတ့ဲ App ေတြ ဂိမ္းေတြကို အျခားသူ သံုးလို့မရေအာင္ ေသာ့ခတ္ထားလို့ရတ့ဲ ေဆာ့၀ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတစ္ေယာက္က လြဲလို့ အျခားသူေတြ မိမိဖုန္းက App ေတြ ဂိမ္းေတြကို ၀င္ၾကည့္လို့ မရနိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့။
ေဆာ့၀ဲအား ေဒါင္းယူရန္

အသံုးျပဳနည္း လြယ္ပါတယ္။
ေဆာ၀ဲထဲ၀င္ရင္ Password ႏွစ္ခါေတာင္းပါတယ္ ႏွစ္ခါလံုး အတူတူထည့္ေပးပါ Password က ေလးလံုး အထပ္ျဖစ္ပါေစ။
ျပီးရင္ေတာ့ မိမိဖုန္းထဲက App ေတြ ဂိမ္းေတြရ့ဲ ေဘးက ေသာ့ပံုေလးကို အစိမ္းေလးျဖစ္ေအာင္ ႏွိပ္ထားလိုက္ရင္ အိုေကပါျပီ။ အ့ဲဒီ ေသာ့ခတ္လိုက္ App ေတြ ဂိမ္းေတြကို ၀င္လိုက္တိုင္း အေစာပိုင္းက ထည့္ခ့ဲတ့ဲ Password ေတာင္းမယ္ ထည့္ေပးလိုက္မွ သံုးလို့ရမယ္။ ဖိုင္ဆိုဒ္က 6.51 MB ထဲပါ။