"ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္နိုင္မည့္ App မ်ား စုစည္းမူ"

"ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္နိုင္မည့္ App မ်ား စုစည္းမူ"

ျမန္မာျပည္က ဆင္းကတ္ေတြကို မွတ္ပံုတင္နိုင္တ့ဲ ေဆာ့၀ဲေလးေတြပါ။
ကိုယ္အသံုးျပဳတ့ဲ SimCard ရ့ဲ ေဆာ့၀ဲကို ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။
Sim Card မွတ္ပံုတင္ျခင္း , မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးနိုင္ျခင္း , ဖုန္း Operator မ်ားထံ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္ျခင္းတို့ကို အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။
လိုအပ္သူမ်ား "Share" လုပ္ထားနိုင္ပါတယ္ဗ်ာ..
MPT တြက္ ေဒါင္းယူရန္
Download here - http://bit.ly/2mp6Wcu

Telenor တြက္ ေဒါင္းယူရန္
Download here - http://bit.ly/2mp6Wcu
Ooredoo တြက္ ေဒါင္းယူရန္
Download here - http://bit.ly/2lHlyoJ
MecTel တြက္ ေဒါင္းယူရန္
Download here - http://bit.ly/2nioqou