ဖုန္းလာရင္ မအားလို့ ဖုန္းမကိုင္ျဖစ္တ့ဲအခါ Auto မက္ေဆ့ျပန္ထားနည္း

Android ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားတြက္ မိမိဖုန္းဆီ ဖုန္းလာတ့ဲအခါ မအားတာျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္မအားသည့္ အခ်ိန္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို ့ေၾကာင့္ ဖုန္းမကိုင္ျဖစ္ခ့ဲရင္ ထိုသူ၏ဖုန္းကို မက္ေဆ့ ေအာ္တိုပို ့ထားခိုင္လို့ရပါတယ္။
မိမိဖုန္းကို ပို ့လာတ့ဲ SMS ထဲက စာသားမ်ားကို ခ်က္ခ်င္ဆိုသလို့အသံျဖင့္ ဖတ္ျပေပးပါတယ္။
အသံုးျပဳနည္းကို ScreenShot ျဖင့္လြယ္ကူေလ့လာနိုင္ေအာင္ ရွင္ျပထားပါတယ္။

ေဆာ့၀ဲကို ဒီမွာေဒါင္းယူလိုက္ပါ

အသံုးလိုရင္ Share ထားလိုက္ပါ...