ဖုန္း Battery အားျပည့္ရင္ ဆက္ျပီးအားမ၀င္နိုင္ေအာင္ထိန္းခ်ဴပ္ေပးမယ့္ App


မိမိဖုန္းကို အားသြင္းထားစဥ္ ဘတ္ထရီးအား ၁၀၀ % ျပည့္သြားပါက  ဖုန္းအတြင္း ဆက္ျပီး ဘတ္ထရီအားမ၀င္ေစရန္ 0 % ျဖင့္ ထိန္းခ်ဴပ္ေပးမည့္ App ျဖစ္ပါတယ္။
အခု App ကိုအသံုးျပဳသူဟာ ဘတ္ထရီးအားသြင္းထားစဥ္ မိမိဖုန္း၏ဘတ္ထရီပိုင္းကိုစိတ္ပူစရာမလိုဘဲ အားသြင္းထားစဥ္ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း သတိေမ့ျခင္းမ်ားကို ပူပင္စရာမလိုေတာ့အမွန္ပါဘဲ။
ယင္ App မွ ဖုန္း၏ Notification တြင္လည္းဘတ္ထရီ၏ က်န္ရွိရာခိုင္နွုန္းကို ျပသေပးယံုသာမက  wifi အဖြင့္/အပိတ္ , Mobile Data အဖြင့္/အပိတ္ /Bluetooth နွင့္ Sound အသံအဖြင့္/အပိတ္ , Screen Brightness အလင္း/အေမွာင္ , ဖုန္း၏ဓာတ္မီး စတ့ဲ အခ်က္အလက္မ်ားကို လြယ္လင့္တကူအသံုးျပဳနိုင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ယင္ App ကို Google Play Store တြင္ $ ျဖင့္၀ယ္ယူရမွာျဖစ္ျပီး ေအာက္ပါလင့္ တြင္ အခမ့ဲေဒါင္းလုပ္ရယူနိုင္ပါျပီ

ဒီမွာ ေဒါင္းယူပါ👉