ခ်စ္သူစံုတြဲတိုင္းတြက္ ခ်စ္သူျဖစ္တ့ဲေန ့ကို အမွတ္တရေလးလုပ္ထားနိုင္တ့ဲ Been Together - D-day 1.7.19 APK


ခ်စ္သူစံုတြဲတိုင္းတြက္ ခ်စ္သူျဖစ္တ့ဲေန ့ေလးကို မိမိတို့ ႏွစ္ဦးအမွတ္တရ ျဖစ္ေအာင္ မွတ္ထားေပးမည့္ app ျဖစ္ပါတယ္။
မိမိခ်စ္သူနဲ ့ခ်စ္သူျဖစ္တ့ဲ Day,Month,Year တို ့ကို Been Together ထဲမွာႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ျဖည့္စြက္ထားယံုပါဘဲ။ မိမိခ်စ္သူဓာတ္ပံုနဲ ့ မိမိဓာတ္ပံုကိုလည္း အမွတ္တရ ထည့္ထားလို ့ရပါတယ္။
ကိုယ္နဲ ့သူ ခ်စ္သူျဖစ္တာ ဘယ္ႏွရက္ရွိျပီလဲ ဘယ္ႏွႏွစ္ရွိျပီးလဲဆိုတာကို အျမဲတမ္းမွတ္မွတ္ရရျဖစ္ေနေအာင္ ဖုန္းရ့ဲ Notification ေပၚမွာအျမဲတမ္းေဖာ္ျပေပးေနမွာပါ။
သိပ္ခ်စ္ၾကတ့ဲ ခ်စ္သူစံုတြဲတိုင္းတြက္ မွတ္မွတ္ရရ ျဖစ္ေနေစမွာပါ။

ေဆာ့၀ဲအား ေဒါင္းယူရန္