ဖုန္းဆင္းကဒ္ရဲ႕ အခ်က္အလက္နဲ ့တည္ေနရာကို ၾကည့္ရႈနိုင္တ့ဲ (ေဆာ့၀ဲလ္)


ဖုန္းဆင္းကဒ္ရဲ႕ အခ်က္အလက္နဲ ့တည္ေနရာကို ၾကည့္လို့ရမယ့္ ေဆာ့ဝဲလ္ေလးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာ့၀ဲေလးရ့ဲ နာမည္က Mobile, SIM and Location Info လို့ေခၚပါတယ္ Play Store ကေနလည္းေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။
နမူနာပံုေလးေတြ ႀကည့္ႀကည့္ပါ စိတ္ဝင္စားရင္ေတာ့ ေအာက္ကလင့္မွာ ေဆာ့ဝဲေလးကို အလြယ္တကူေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။
ေဆာ့ဝဲအားေဒါင္းရန္