ဖုန္းနားခ်ပ္ ထိုးလိုက္နဲ႔ သီခ်င္းေအာ္တိုပြင့္ေအာင္ လုပ္နည္း


နားခ်ပ္ထိုးလိုက္နဲ႔ သီခ်င္း ပြင့္လာမယ့္ နည္းေလးပါ
 ဖုန္းနားခ်ပ္ထိုးလိုက္တာနဲ႔ သီခ်င္းက ပြင့္လာပါျပီ တခ်ိဳ႕ေမာ္ဒယ္ျမင့္ ဖုန္းေတြမွာ ေဆာ့ဝဲမလိုဘဲ ေအာ္တိုရပါတယ္ မရတ့ဲဖုန္းေတြေတာ့ ဒီနည္းတိုင္း လုပ္ႀကေပါ့

လိုအပ္တ့ဲ ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းယူပါ