မိမိဖုန္းကို CCTV ကင္မရာအျဖင့္ အသံုးျပဳနည္း


ကိုယ့္ဖုန္းကို CCTV ကင္မရာတစ္လံုးက့ဲသို ့အသံုးျပဳနိုင္တ့ဲ နည္းလမ္းကို တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
IP Webcam ဆိုတ့ဲ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ ေလးကိုအသံုးျပဳျပီးစမ္းသပ္ျပထားပါတယ္။ ကိုယ့္ဖုန္းကို ျမင္ကြင္းတစ္ခုမွာ ကင္မရာနဲ ့ခ်ိန္ထားျပီး အျခားဖုန္း ဒါမွမဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာနဲ ့ျပန္ျပီး Live ၾကည့္တ့ဲနည္းျဖစ္ပါတယ္။
လံုျခံဳေရးအတြက္ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ အသံုးျပဳရန္ အင္တာနတ္လိုင္းအနည္းငယ္ေကာင္းေနဖို ့လိုပါလိမ့္မယ္။
IP Webcam ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္အားေအာက္ပါလင့္ခ္မွ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။
ဗီဒီယိုဖိုင္ေလးကို မျဖစ္ျဖစ္တ့ဲနည္းနဲ ့စမ္းျပထားပါတယ္။ အမွားပါရင္ ခြင့္လႊတ္ၾကပါ ၂ မိနစ္ခန္ ့ၾကည့္ေပးလိုက္ရင္ အလြယ္တကူဘဲ အသံုးျပဳလိုတတ္သြားပါလိမ့္မယ္။

ဗီဒီယိုၾကည့္ရန္ YouTube Link ပါ

IP Webcam ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္အားေအာက္ပါလင့္ခ္မွ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။