သင့္ရဲ့ Facebook Account ဟက္ခံရပါက ျပန္လည္ရယူနည္း

Hack ခံထိတ့ဲ Facebook Account ကို ဘယ္လိုျပန္လိုက္ရမလဲဆိုတာ ရွင္းျပထားပါတယ္။
facebook အသံုးျပဳသူတိုင္းတြက္ ေလ့လာထားသင့္ပါတယ္။
အသံုးျပဳနည္းကို ေအာက္ကလင့္ခ္မွ ပံုေလးေတြနဲ ့ ဆက္လက္ေလ့လာနိုင္ပါတယ္
www.facebook.com ကို၀င္ပါ