မိမိ Facebook အေကာင့္မွာ Fellow ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ သူမ်ားမသိေအာင္ ေျဖာက္ထားနည္း


ကိုယ့္အေကာင့္မွာ Fellow ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ သူမ်ားေတြမသိေစခ်င္ရင္ ဝွက္ထားနည္းေလး ေလ့လာနိုင္ပါျပီ။ နည္းလမ္းေလးကို Screenshot ပံုေလးေတြနဲ႔ ရွင္းျပထားတာ ေလ့လာနိုင္ျပီ။