လူသားဆရာဝန္မ်ားထက္ ကင္ဆာကို ပိုျမန္ေအာင္ ေလ့လာသိရိွႏိုင္တဲ့ Google ရဲ့ AI စနစ္သစ္

၉၂.၄% အထိ တိက်ျမန္ဆန္မႈရိွပါတယ္။
လူနာတစ္ေယာက္ ကင္ဆာျဖစ္ေနသလား မျဖစ္ျဖစ္ဘူးလားဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ဖို ့ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ သမားေတာ္ၾကီးမ်ားဟာ လူနာနဲ ့အသားစတစ္ရႈးနမူနာမ်ားကို လနဲ ့ခ်ီ စကင္ဖတ္ျပီး ေလ့လာမွသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း Google ရဲ့ AI စနစ္သံုး စူပါကြန္ပ်ဴတာျဖစ္တဲ့ DeepMind ကေတာ့ လူသားတို ့ထက္ အမ်ားၾကီး ပိုမို ျမန္ဆန္ေအာင္ ေရာဂါလကၡဏာစစ္ခ်က္ထုတ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။


Search Engine ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ လူသိမ်ားေနတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ Googl ကုမၸဏီၾကီးဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလကတည္းက အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈနဲ ့ပူးေပါင္းျပီး ကင္ဆာေရာဂါကို အျမန္သိႏုိင္ေစဖို ့ၾကိဳးပမ္းလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ဟာ က်န္းမာတဲ့ အသားစတစ္ရႈးမ်ားနဲ ့ကင္ဆာကူးစက္ေနတဲ့ အသားစမ်ားရဲ့ ျခားနားခ်က္ကို ေျပာျပေပးႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့ ျဖစ္တဲ့ ကင္ဆာအမ်ိဳးအစားကိုပါ မ်ိဳးတူစု ခဲြျခားေပးႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင့္အရင္ကေတာ့ ကင္ဆာေရာဂါဟုတ္မဟုတ္ကို သိရဖို ့ပညာရွင္မ်ားနဲ ့ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ တစ္ရႈးစမ်ားနဲ ့စစ္ခ်က္ေပး အေျဖထုတ္ရတာပါ။ ဒီ AI process မွာေတာ့ လုပ္အားသိပ္စိုက္ရသလို အမွားအယြင္းလည္း နည္းေစမွာ ျဖစ္တယ္လို ့Google ရဲ့ေလ့လာခ်က္ စာတမ္းမွာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားထားပါတယ္။

"DeepMind ဟာ 100 x 100 pixels ေလာက္ပဲ ေသးငယ္တဲ့ အၾကိတ္အဖုေလးမ်ားရဲ့ တည္ေနရာကို မိုက္ခရိုစကုပ္ျမင္ကြင္းအေနနဲ ့100000 x 100000 pixels မ်ားအထိ ခ်ဲ ့ၾကည့္ႏိုင္ျပီး အလုိအေလ်ာက္ ရွာေဖြေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကင္ဆာအၾကိတ္မ်ားကို ရွာရာမွာ တစ္ခုနဲ ့တစ္ခုအၾကား ဆက္သြယ္ခ်က္ကို CNN (convolutional neural network ) architecutre နဲ ့သြားရွာမွာ ျဖစ္ျပီး စမ္းသပ္ခ်က္အရ အၾကိတ္မွသည္ ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခစနစ္ကို Camelyon dataset ၁၆ မ်ိဳးနဲ ့ထုတ္ႏႈတ္ျပသသြားႏိုင္ေတာ့မွာပါ။ "


အခုလို အဆင့္ျမင့္ပံုဖတ္စနစ္ image recogniton မ်ိဳးကို Google ရဲ့ ေမာင္းသူမဲ့ကားပရိုဂရမ္မွာ စျပီး သံုးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းပံုဖတ္စနစ္ဟာ ကားေျပးရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အတားအဆီးမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္သိရိွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစဖို ့တီထြင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ေတာ့ ဒီနည္းပညာကို ေဆးကုသမႈ နယ္ပယ္မွာ သံုးႏုိင္ေအာင္ အလိုက္သင့္ျပဳျပင္လာခဲ့ရာမွာ လူသား ဆရာဝန္မ်ားထက္ ပိုမိုတိက် ျမန္ဆန္စြာနဲ ့အေျဖရွာႏိုင္ျပီ လို ့Google မွ ဆိုပါတယ္။

ကင္ဆာမျဖစ္တဲ့ ပံုရိပ္ ၈ ခုမွာ အၾကိတ္ေတြရဲ့ ၉၂.၄% အထိ စမ္းသပ္ေတြ ့ရိွထားျပီး အရင္စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမွာေတာ့ ၈၂.၇% ပဲ မွန္တာကို ေတြ ့ခဲ့ရပါတယ္။ လူသားေရာဂါေဗဒပညာရွင္မ်ားကေတာ့ ကင္ဆာျဖစ္မျဖစ္ကို ၇၃.၂ % အထိပဲ မွန္မမွန္ကို စစ္ေဆးႏိုင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို ့ေသာ္လည္း ယခု နည္းပညာဟာ လူသားေရာဂါေဗဒပညာရွင္မ်ားရဲ့ေနရာကို အစားထိုးသြားဖို ့ေတာ့ မရိွပါဘူး။ ဒီေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ဟာ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္မယ့္ တစ္ရႈးမ်ားကို ပဲ ရွာေဖြေပးသြားမွာ ျဖစ္ျပီး လူသားဆရာဝန္မ်ားမွ ကြ်မ္းက်င္မႈနဲ ့ သံုးသပ္သလိုမ်ိဳးေတာ့ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါဘူး။ ယခု ေလ့လာေတြ ့ရိွမႈကို ျပီးျပည့္စံုေစဖို ့Google ဟာ လူနာ ၂၀ ဦးရ့ဲ CT Scans နဲ ့MRI အခု ၂၀ ကို သံုးခြင့္ရရိွထားပါတယ္။


ယခုနည္းပညာမ်ားကေန ကင္ဆာအပါအဝင္ ကမၻာ့လူသားတို ့အသက္အႏၱရာယ္ကို အၾကီးအက်ယ္ ျခိမ္းေျခာက္ေတဲ့ ေရာဂါၾကီးမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း ၊ ကုသကာကြယ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မယ္လို ့ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။
Credit: duwun.com.mm