ကိုယ္ Like လုပ္ထားတ့ဲ Fb Page ေတြကို သူငယ္ခ်င္းေတြ မျမင္ေအာင္ ၀ွက္ထားနည္း


ကိုယ္ Like လုပ္ထားတ့ဲ page ေတြကို သူမ်ားေတြ မျမင္ေစခ်င္ရင္ ဒီနည္းကို ေလ့လာပါ။
Facebook မွာ ကိုယ္ Like ထားတ့ဲ Page ေတြကို ကိုယ္တေယာက္ထဲဲ ျမင္ရေအာင္ ပံုေလးေတြၾကည့္ျပီး ေလ့လာနိုင္ပါျပီ။